Aktualności

Figura św. Wawrzyńca w Wilkonicach

Zdjęcia z 1977 roku - słup przydrożny z figurą św. Wawrzyńca w Wilkonicach wykonany w latach 1852-1855 przez Franciszka Nowaka z Raszew.

Więcej...

Książeczka wojskowa

Książeczka wojskowa Grzegorza Niestrawskiego - syna Hipolita Niestrawksiego, burmistrza Gostynia w latach 1936-1939.

Więcej...

Pochód 1-majowy

Pochód 1-majowy w Gostyniu - zdjęcia z 1980 roku.

Więcej...

10-lecie ZSZ w Gostyniu

17 listopada 1962 roku w warsztatach szkolnych przy ulicy Marchlewskiego odbyła się jubileuszowa narada, a następnie towarzyskie spotkanie nauczycieli i pracowników z okazji 10-lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostyniu.

Więcej...

Góra Zamkowa i kościół farny

Góra Zamkowa i kościół farny pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na zdjęciach z początku XX wieku.

Więcej...

Oddział w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

Poniżej prezentujemy rysunki i mapy oraz krótki opis Oddziału w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu z początku lat 50. XX wieku oraz zdjęcie krobskiej mleczarni z okresu międzywojennego.

Więcej...

Cmentarz w Gostyniu

Zdjęcia gostyńskiego cmentarza z pominikiem poświęconym powstańcom wielkopolskim, który powstał w 1926 roku, a został zburzony w 1940 roku przez Niemców.

Więcej...

"Do woja marsz"

"Do woja marsz" śpiewał Wojciech Siemion w 1994 roku na Festiwalu Pioseńki Żołnierskiej w Kołobrzegu, my natomiast przedstawiamy dwa zdjęcia z 1994 roku komisji poborowej w Gostyniu.

Więcej...

Wydawy, Łęka Wielka i Poniec

Kapliczka św. Teresy z Avili w Łęce Wielkiej, postawiona w 2. połowie XIX wieku, dwór Mycielskich w Wydawach (początek XX wieku) i ratusz w Poniecu - pocztówka z okresu II wojny światowej - zakładka "okolice Gostynia".

Więcej...

Gostyń

Nowe zdjęcia z serii "Gostyn po 1945": Rynek na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, drużyna Urzędu Miasta i Gminy Gostyń biorąca udział w turnieju piłki nożnej zakładów pracy (1988 r.), pochód pierwszomajowy (2. połowa lat 80. XX wieku).

Więcej...

Podwójny jubileusz

Ośrodek wypoczynkowy Cukrowni Gostyń S.A. w Łonieiwe - zdjęcia z jubileuszu 60-lecia Zakładowej OSP i 65-lecia Orkiestry Dętej OSP przy Cukrowni.

Więcej...

Boreckie kościoły

Boreckie kościoły na zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku - zakładka "okolice Gostynia".

Więcej...

Kościół księży filipinów

Zdjęcia z 1928 roku - malowidła w kościele księży filipinów na Świętej Górze w Gostyniu (zakładka "obiekty sakralne").

Więcej...

"Gostyń po 1945"

Nowe zdjęcia z serii "Gostyń po 1945": Rynek, Góra Zamkowa, miasto w zimowej scenerii, odsłonięcia pomnika, wręczenie sztandaru OSP, zbiórka do pochodu pierwszomajowego.

Więcej...

Krobia

Archiwalne materiały z Krobi: zdjęcie kościoła św. Idziego, pocztówka z początku XX wieku i mapa powiatu krobskiego z 1798 roku.

Więcej...