Aktualności

"Okolice Gostynia"

Nowe zdjęcia z Goli, Starego Gostynia, Borku, Zimnowody i Grabonogu - zakładka "okolice Gostynia".

Więcej...

Mieszkańcy Gostynia

Mieszkańcy Gostynia na starych zdjęciach. Na pierwszej fotografii Maria Kazimiera, Zygmunt i Stefan Marian Jezierscy - dzieci Władysława Jana Jezierskiego i Teodory Urszuli Jezierskiej z domu Borowicz  (ok. 1915 r.).

Więcej...

Gostyńskie zakłady pracy

Gostyńskie zakłady pracy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Wielkopolska Huta Szkła i Państwowy Zakład Hodowli i Unasieniania Zwierząt.

Więcej...

Parafia farna w Gostyniu

Historia parafii farnej w Gostyniu: ksiądz Nikodem Edwin Mędlewski (1892-1967) - proboszcz w latach 1932-1934, kościół w 1935 roku, ulica PPR - banderia konna prowadzi auto z Prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim (1961 r.).

Więcej...

Gostyński sport

Z historii gostyńskiego sportu: drużyna piłkarska Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) w Gostyniu - 1930 r., obóz siatkarek i siatkarzy MZKS Kania Gostyń w Dominicach i piłkarze gostyńskiej Kani.

Więcej...

Kolejne "dokumenty"

Kolejne "dokumenty": karta powołania do służby w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", Arbeitsbuch - książeczka pracy urodzonego w Szelejewie (niem. Schlewen) a zamieszkałego w Bielawach (niem. Bleichenhof) Czesława Nawrockiego i dyplom uznania dla druha Stefana Lorka.

Więcej...

Dwa zdjęcia i pocztówka

Gimnazjum w Gostyniu - dwa zdjęcia (lekcję biologii prowadzi Władysław Kołomłocki, kącik historyczny z pomocami naukowymi) i pocztówka wydana nakładem Księgarni Władysława Stachowskiego - lata 30. XX wieku.

Więcej...

Zjazd Kół Śpiewaczych Okręgu X

W niedzielę, 20 czerwca 1937 roku odbył się w Piaskach Zjazd Kół Śpiewaczych Okręgu X. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich z licznym udziałem kół przynależnych do X Okręgu. O godzinie 13 odbyło się zebranie jubileuszowe zorganizowane z okazji 25-lecia istnienia Koła „Chopin” w Piaskach.

Więcej...

Krobskie fotografie

Archiwalne zdjęcia z Krobi: Walenty Paszkier (1898-1969) - uczestnik powstania wlkp., sierżant 56 Pułku Piechoty, podoficer zawodowy, po zakończeniu służby osiadł w Krobi, członek Bractwa Kurkowego i Stronnictwa Demokratycznego, hercerze na obozie w Gogolewie, uczniowie klasy 7 Szkoły Powszechnej (ok. 1938 r.).

Więcej...

Nowe z serii "Gostyń do 1945"

Nowe zdjęcia z serii "Gostyń do 1945": miasto w 1932 roku, na zboczu Góry Zamkowej w Gostyniu, widoczny pomnik Mikołaja Przedpełkowica i wieża kościoła farnego i poświęcenie sztandaru z okazji 25-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Więcej...

Z gostyńskich kościołów

Na pierwszej fotografii ksiądz Ludwik Mucha - gostyński filipin, kapelan oddziału majora Hubala, żołnierz AK, podpułkownik Wojska Polskiego, na zdjęciu w przyklasztornym ogrodzie na Świętej Górze w Gostyniu (lata 30. XX wieku).

Więcej...

Senator i Biskupianie

Senator Zbigniew Kulak i Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa - zdjęcia z 1995 roku.

Więcej...

Dusina i Kurnatowscy

Archiwalne zdjęcia z Dusiny. Na pierwszej fotografii podporucznik Jan Nepomucen Kurnatowski (siedzi) w czasie pełnienia służby wojskowej (od 2 lutego 1919 do 13 stycznia 1922 r.) w 15 Wielkopolskim Pułku Artylerii Polowej.

Więcej...

"Jak powstaje książka"

Zdjęcia z wystawy "Jak powstaje książka" zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gostyniu w auli Gimnazjum (1-17 maja 1948 r.).

Więcej...

Telegramy ślubne

Telegramy ślubne z 1931 roku - zakładka "dokumenty".

Więcej...