Podziękowania

Serdecznie dziękujemy osobom i instytucjom, które użyczyły swoje archiwalne zdjęcia, dokumenty i pamiątki. Zaufaliście nam przekazując do prezentacji swoje cenne zbiory. To dzięki Wam stworzyliśmy portal www.gaso-gostyn.pl, poświęcony archiwalnym zdjęciom Gostynia. Kiedy spotykaliśmy się z Wami, wielokrotnie namawialiście nas do utworzenia strony internetowej, abyście Wy i wszyscy internauci mogli poznać „fotograficzną” historię Gostynia.

Maciej Gaszek Mariusz Sobecki

                                                                                                                    GaSo

GaSo