Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.gaso-gostyn.pl

Właścicielami strony internetowej www.gaso-gostyn.pl są Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.

Strona internetowa www.gaso-gostyn.pl jest administrowana przez Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego.

Portal www.gaso-gostyn.pl jest stroną prywatną, niekomercyjną , wszystkie koszty z nią związane ponoszą właściciele , czyli Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.

Strona internetowa www.gaso-gostyn.pl jest portalem o charakterze historyczno-informacyjnym, a także ukazującym i promującym Gostyń i okolice.

Strona www.gaso-gostyn.pl jest "fotograficzną encyklopedią".

Treść i materiały publikowane na portalu można kopiować i przechowywać , a także drukować tylko i wyłącznie na użytek prywatny.

Korzystanie z serwisu www.gaso-gostyn.pl jest bezpłatne.

Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów do innych celów niż prywatne, znajdujących się na stronie www.gaso-gostyn.pl jest możliwe tylko za zgodą pisemną właścicieli, czyli Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy portalu, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na portal treści niezgodnej z regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

Przekazanie informacji oraz materiałów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w ramach www.gaso-gostyn.pl oraz współpracujących instytucji.

Portal www.gaso-gostyn.pl nie propaguje idei nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych i totalitarnych ani jakichkolwiek innych, jakimikolwiek by nie były. Nie wyraża również naszych poglądów i przekonań, a materiały ukazane mają charakter historyczny, edukacyjny.

Każdy kto przekaże osobiście lub prześle materiały (zdjęcia, dokumenty, filmy, itp.), automatycznie oświadcza, że jest autorem bądź ma prawo autorskie do przekazanego materiału oraz zgadza się na publikacje na www.gaso-gostyn.pl i naszych portalach społecznościowych, publikacjach naszego autorstwa i innych osób lub podmiotów z nami współpracujących oraz na ich przetwarzanie.

NIE PROPAGUJEMY IDEI SZKODZACYCH LUDZIOM I LUDZKOŚCI, TYM SAMYM NIE NARUSZAMY TREŚCI LITERY ORAZ DUCHA USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997R., KODEKS KARNY ART. 256 WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI I OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH TEN ASPEKT.

 

 

Adres do korespondencji :

Maciej Gaszek
ul. Podleśna 2
63-800 Gostyń
tel. 500-023-872
e-mail: gaso@gaso-gostyn.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2012 roku.

                                                           Maciej Gaszek  Mariusz Sobecki