Aktualności

Gostyń i jego mieszkańcy w okresie PRL-u

Gostyń i jego mieszkańcy w okresie PRL-u: siedziba KP PZPR, członkowie Prezydium PRN, zebranie członków PZPR, dom przy ulicy Łaziennej, pochód 1-majowy, zebranie ZSL-u w auli Liceum Ogólnokształcącego, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego i pomnik na Górze Zamkowej.

Więcej...

Pomnik w Klonach

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika w Klonach upamiętniającego rozstrzelanie przez Niemców 6 Polaków w dniu 8 grudnia 1939 roku.

Więcej...

Młodzież z LO i św. Mikołaj w odwiedzinach w Bodzewie

Zdjęcia ze świątecznej wizyty młodzieży - członków Szkolnego Koła PCK przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu wraz ze św. Mikołajem w Domu Dziecka w Bodzewie (7 grudnia 1979 r.).

Więcej...

Zamek i pałace

Zamek w Rokosowie i pałace w Godurowie oraz  Kosowie na początku XX wieku - zakładka "okolice Gostynia".

Więcej...

Gostyńska fara

Gostyńska fara - nowe zdjęcia: ksiądz proboszcz Kazimierz Szreybrowski z grupą mężczyzn przed probostwem, ambona i ołtarz w 1935 roku oraz widok kościoła od strony pólnocnej.

Więcej...

Boreckie archiwalia

Boreckie archiwalia: staw i kościół ewangelicki w latach 30. XX wieku, Rynek w latach 70. XX wieku oraz figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przed ratuszem w latach 80. XX wieku.

Więcej...

Pokwitowanie z 1887 roku

Pokwitowanie z 1887 roku, to najstarszy dzisiaj prezentowany "dokument". Podpisane zostało przez Teodora Langnera, właściciela restauracji, którą założył w 1864 roku w budynku pod numerem 1 na gostyńskim Rynku.

Więcej...

Dawny Gostyń

Archiwalne zdjęcia Gostynia: kościół i klasztor księży filipinów na Świętej Górze w okresie okupacji niemieckiej, dom starosty gostyńskiego Wincentego Dabińskiego oraz Rynek w zimowej scenerii.

Więcej...

Lodowisko

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu na lodowisku - zdjęcia z 1977 roku.

Więcej...

Powiatowy Zakład Mleczarski

1 stycznia 1951 roku decyzją władz partyjnyo-państowwych majątek Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu przejął skarb państwa. Od tego dnia Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu przestała istnieć, stała się przedsiębiorstwem państwowym i zaczęła funkcjonować jako Powiatowy Zakład Mleczarski w Gostyniu. Zarząd zmienił się w dyrekcję, nie było już prezesa, a na stanowisko dyrektora powołano działacza PZPR Józefa Sobierajskiego.

Więcej...

Zdjęcia klasowe

Zdjęcia klasowe uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu wykonane w 1978 roku (klasa III i klasa IV).

Więcej...

Dyplomy

Dyplomy dla Klubu Sportowego Kania Gostyń za zasługi dla rozwoju sportu piłkarskiego i  za udział w turniejach piłki nożnej - zakładka "sport".

Więcej...

Gostyń na starej fotografii

Do zakładki "obiekty sakralne" dokładamy zdjęcie kościoła farnego w okresie okupacji niemieckiej, a do "Gostyń do 1945"  członków Bractwa Kurkowego (szósty od lewej strony, z melonikiem w ręku stoi burmistrz Gostynia Karol Krawczyk) i Teresy Cecylii Formanowicz (1887-1914) - córki Józefa Piotra Czabajskiego i Teofili Czabajskiej z d. Borowicz.

Więcej...

Gimnazjum w latach 30. XX wieku

Archiwalne fotografie z Gimnazjum w Gostyniu: ksiądz Franciszek Olejniczak - założyciel i dyrektor szkoły, sala lekcyjna i kurs szycia.

Więcej...

Powstanie Listopadowe

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. Na ten zryw wolnościowy wymierzony przeciw zaborcy rosyjskiemu odpowiedzieli także mieszkańcy Wielkopolski, wśród których byli między innymi: Gustaw Potworowski, gen. Franciszek Morawski, Mikołaj Węsierski, gen. Jan Nepomucen Umiński, Teodor hr. Mycielski.

Więcej...