Aktualności

Stare fotografie

Stare fotografie Gostynia: skład kolonialny Stanisławy Wilińskiej przy ulicy Św. Ducha 32 (obecnie ulica 1 Maja), członkowie Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” przed wejściem do zamku w Kórniku, dworzec kolejowy w okresie okupacji niemieckiej.

 

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć