Aktualności

Oddział w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

Poniżej prezentujemy rysunki i mapy oraz krótki opis Oddziału w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu z początku lat 50. XX wieku oraz zdjęcie krobskiej mleczarni z okresu międzywojennego.

Oddział w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu był polożony przy ulicy Poznańskiej 25. Zajmował działkę o powierzchni 400 m2 z budynkiem o powierzchni 125 m2 wybudowanym w 1935 roku. Roczna produkcja zakładu w 1950 roku według rodzajów rodzajów produkcji w tysiącach litrów wynosiła: mleko spożywcze 40,3, twaróg 808,3, kazeina 52,6, śmietanka przemysłowa 1350,7.

Maksymalny stan zatrudnienia wynosił w 1950 roku w martwym sezonie 5, a w pełnym 6, a w 1951 roku odpowiednia 6 i 7 osób (1 majster, 2 robotników wyuczonych, 4 robotrników niewykwalifikowanych). Zakład posiadał własną kotłownię, a urządzeniem dostarczającym energię cieplną była wówczas lokomobila. Woda do zakładu była dostarczana z własniej studni z głębokości 11 metrów. Powierzchnia użytkowa zakładu wynosiła 127 m2, na którą składały się odbieralnia, aparatownia, masłownia, twarożkarnia, kotłownia, magazyn i laboratorium. Osobnym budynkiem była szopa o powierzni 86,6 m2, w której składowano węgiel. Urządzeniami pracującymi w krobskim oddziale były: pasteryzator bębnowy, automatyczny miernik wydawczy, podgrzewacz, pomba nabiałowa, wirówka, oziębiacz oraz 3 zbiorniki. 

Zachęcamy do obejrzenia rysunków i map Oddziału w Krobi Powiatowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu z początku lat 50. XX wieku oraz zdjęcie krobskiej mleczarni z okresu międzywojennego.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)Wróć