Aktualności

Kościół i klasztor Braci Miłosierdzia

Władysław Stachowski w Materiałach do dziejów wsi powiatu gostyńskiego tak opisuje powstanie Marysina: Otóż wieczorem, dnia 12 lipca 1890 roku przybył do dworu w Godurowie skromny kwestarz z Zakonu Bonifratrów w Ścinawie na Śląsku. Był to brat Maurus Wieczorek. Przyjęty gościnnie przez właścicela Godurowa Marcelego hr. Żółtowskiego opowiadał gospodarzowi późno w noc o szerokim rozwoju zakonu swego na Śląsku i o dobrodziejstwach, jakie zakon ten przynosi ludności.

Opowiadanie to wywarło na gospodarzu wielkie wrażenie. Całą noc spędził bezsennie, aż w końcu zrodziła się w jego umyśle myśl, która zrealizowana miała stać się czynem, który służy jeszcze dziś biednym i chorym. Gdy o świcie kwestarz zamierzał sie puścić w dalszą drogę, przytrzymał go hrabia i nie zdradzając swych zamiarów zawiózł go na miejsce, na którym stoi dziś Marysin. Byłą to wówczas goła, piaszczysta góra, z której roztaczał sie piękny widok na Piaski Wielkie Strzelce.

Stachowski dalej pisze: Rok 1895 był dla konwentu przełomowym. Juz bowiem 15 października tegoż roku dokonał arcybiskup Stablewski uroczystego poświęcenia klasztoru i prowizorycznej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca jezusowego. Odtąd rozpoczęli swoją działalność.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć