Aktualności

Kontrakt pomiędzy księdzem proboszczem Sobkowskim i wikariuszem Nowaczkiewiczem

Z polecenia Władzy Duchownej objął z dniem 4 lipca 1919 roku ksiądz Marian Nowaczkiewicz z Manieczek posadę wikariusza przy kościele parafialnym w Starym Gostyniu. Dlatego w tym dniu został zawarty kontrakt pomiędzy proboszczem starogostyńskim księdzem doktorem Ludwikiem Sobkowskim i nowym wikariuszem.

Według dokumentu wikariusz Marian Nowaczkiewicz zobowiązany został do sumiennego wykonywania obowiązków, do których należały:
- odprawianie wszystkich sum w niedziele i święta całego roku
- wygłaszanie kazań podczas wszystkich niedziel i świąt
- zaopatrywanie wszystkich chorych w parafii
- słuchanie spowiedzi (ksiądz proboszcz oferował swą pomoc w tym obowiązku na tyle, na ile pozwoli mu stan zdrowia)

W kontrakcie widniał punkt, że za powyższe funkcje ksiądz wikariusz Nowaczkiewicz będzie otrzymywał 1200 marek rocznie pensji, a ponadto dodatek drożyźniany w wysokości 300 marek oraz całą kolędę, która w parafii wynosiła około 1000 marek. Ponadto wikariusz miał otrzymać darmowe utrzymanie, pranie, osobne mieszkanie z opałem i oświetleniem w Domu św. Józefa, a koszt tych przywilejów był liczony na 1500 marek. Ustalono także stawkę 10 marek dziennie za posługi, które odprawiać będzie wikariusz za proboszcza.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć