Aktualności

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3

6 czerwca 1986 roku w hali sportowej gostyńskiej „dwójki” odbyły się uroczystości jubileuszowe 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 3. O godzinie 9.00  przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego dokonała otwarcia spotkania, które rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego

Dyrektor szkoły Kazimierz Dworecki przywitał gości: kuratora Oświaty i Wychowania Beniamina Janickiego, wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania Andrzeja Kocerkę, komendanta Chorągwi Leszczyńskiej ZHP Stanisława Czajkę, sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Dzieci Lechosława Rogasika, sekretarzy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, sekretarza Stronnictwa Demokratycznego Zofię Wikę, sekretarza Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Edmunda Zawidzkiego, przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Tadeusza Gliszczyńskiego, inspektora Oświaty i Wychowania Zdzisława Mrozka, przedstawicieli Hufca ZHP, Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, dyrektorów gostyńskich zakładów pracy, byłych przewodniczących Rady Samorządu Uczniowskiego, emerytowanych nauczycieli, rodziców, nauczycieli i uczniów.
Potem dyrektor przedstawił w ogólnym zarysie dorobek szkoły, a chcących poznać dokładniej jej historię zachęcił do lektury informatora wydanego z okazji jubileuszu szkoły. Po nim głos zabrał Beniamin Janicki - kurator Oświaty i Wychowania. Złożył nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły gratulacje, życzył wielu dalszych sukcesów oraz potwierdził zgodę na przyznanie szkole godła.
W czasie uroczystości szkoła otrzymała wyróżnienia. Uchwałą Prezydium Rady Chorągwi ZHP przyznano Zbiorową Honorową Odznakę „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP”. Zarząd Wojewódzki TPD w dowód uznania pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dziećmi nadał szkole Dyplom Przyjaciela dziecka. Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Leszczyńskiej” wręczono Urszuli Sowińskiej, Stefanii Łaszkowskiej, Stefanii Świtalskiej, Kazimierzowi Dworeckiemu i Franciszkowi Glurze. Odznaki „Przyjaciel dziecka” otrzymali: Helena Dratwiak, Zdzisław Lidkowski, Czesława Sawicka, Franciszek Siama, Feliks Kończak, Edward Adamczyk, Anna Peda, Czesław Kaczmarek i Józef Zydlewicz. Natomiast za współpracę ze szkołą wyróżniono Swarzędzkie Fabryki Mebli – zakład nr 8, Zakład Obrotu Artykułami przemysłu Lekkiego. Spółdzielnie Pracy „Metalowcy” i Spółdzielnie Pracy „Mechanika”.
Wręczeniem odznaczeń i wyróżnień zakończono część oficjalną uroczystości, a rozpoczęta artystyczną. Występy dzieci reżyserowali: Maria Bulińska, Bożena Habicht i Marian Szułczyński. Przygotowany montaż słowno-muzyczny przypominał wszystkim najważniejsze wydarzenia z 20-letniego życia szkoły: wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły, nadanie imienia Przemysława II, zdobycie sztandaru, przystąpienie szkoły do eksperymentu pedagogicznego pod kierunkiem docenta doktora Heliodora Muszyńskiego. Goście ponadto obejrzeli pokazy sportowe, taneczne, występy zespołu muzycznego, kapeli „U Przemka”, a chór po raz pierwszy odśpiewał hymn szkoły. Występy zakończono piosenką finałową, do której tekst napisał były uczeń szkoły Radosław Grajewski.
Potem nastąpiły gratulacje, które składali między innymi: inspektor Oświaty i Wychowania, przedstawiciel Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, przedstawiciele zakładów pracy, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Rada Sołecka wsi Brzezie, która przekazała ponadto 50 tysięcy złotych, Koło Gospodyń Wiejskich (zakupiło także 2 radia), a Spółdzielnia Pracy „Mechanika” ofiarowała radiomagnetofony.
Po oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do budynku szkoły, gdzie obejrzeli wystawę oraz spotkali się przy poczęstunku

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

 

 

Wróć