Aktualności

Jedna góra, dwa pomniki

Zdjęcia pomników na Górze Zamkowej. Na pierwszej fotografii pierwszy pomnik poświęcony założycielowi miasta Mikołajowi Przepełkowicowi z mozaiką Chrystusa, obecnie mozaika znajduje się w nawie bocznej gostyńskiej fary.

Na drugim zdjęciu pomnik odsłonięty 22 lipca 1974 roku.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć