Aktualności

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W tym roku obchodzimy 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju. Pragnąc przypomnieć wydarzenia z lat 1981-1983 gostyńska Grupa Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90, Muzeum w Gostyniu i Gmina Gostyń przygotowały okolicznościowy happening. Odbędzie się on w sobotę, 14 grudnia 2013 roku od godz. 12.00 do godz. 16.00 na miejscowym Rynku i ul. 1 Maja. Jak trzydzieści lat temu staną „koksowniki” i pojawią się umundurowano patrole ZOMO i MO. Zobaczyć też będzie można zabytkowe pojazdy z tamtego okresu.

Dzień wcześniej, w piątek, 13 grudnia 2013 roku, w kawiarni „Kameralna” o godz. 18.00 właściciele portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl zaprezentują zdjęcia ukazujące Gostyń w czasach PRL. 14 grudnia, w tym samym miejscu i również o godz. 18.00 odbędzie się prelekcja dr. Waldemara Handke „Stan wojenny na terenie byłego województwa leszczyńskiego”. Organizatorem wykładu jest Forum Demokratyczne w Gostyniu. Ponadto od piątku do soboty, wzorem roku ubiegłego, swoje oblicze zmieni kawiarnia „Kameralna”. W menu pojawią się dania z lat osiemdziesiątych XX wieku.

STAN WOJENNY W POLSCE 1981-1983

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Dowiedziano się o tym z przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego, które nadawano w radiu i telewizji w niedzielę od 6 rano. Inne audycje radiowe i telewizyjne były odwołane, przerwano połączenia telefoniczne. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stanął gen. Wojciech Jaruzelski. Na ulicach miast, na rogatkach, przed bramami większych zakładów pracy stanęły pojazdy bojowe wojska i patrole. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. Aresztowano lub internowano tysiące osób. Wprowadzono godzinę milicyjną, cenzurę korespondencji i łączności telefonicznej oraz ograniczono swobodę poruszania się; granice państwa zamknięto.
Działania władz komunistycznych spotkały się z poważnym sprzeciwem ludności. Wiele dużych zakładów pracy strajkowało. ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) brutalnie tłumiło wszelkie przejawy protestu. Przełomem okazała się pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach – śmierć poniosło dziewięciu górników. Władzy nie udało się jednak całkowicie stłumić protestu społeczeństwa, które z czasem zaczęło coraz dobitniej manifestować swój opór przeciwko reżimowi. Część działaczy „Solidarności”, którzy uniknęli aresztowania, organizowała strajki lub zeszła do podziemia.
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a 22 lipca 1983 roku – po 586 dniach – odwołany.

Źródło: Robert Czub (Muzeum w Gostyniu)

tl_files/pliki/inne/plakat stan wojenny - Kopia.jpg

Wróć