Aktualności

15-lecie Koła PCK w Gostyniu

Komitet Towarzystwa Czerwonego Krzyża powstał w Gostyniu 2 stycznia 1919 roku. Jego celem było niesienie pomocy sanitarnej, materialnej i moralnej żołnierzom i ich rodzinom. W skład Komitetu weszli: ksiądz Franciszek Olejniczak, lekarze Dezydery Weis i Michałowicz oraz Michalina Dabińska, Maria Woziwodzka, Maria Lossow, Tekla Potworowska, Kurnatowska i Taczanowska – cztery ostatnie to żony właścicieli okolicznych majątków ziemskich.

Działacze Komitetu zorganizowali nabór i szkolenie grupy ochotniczek-pielęgniarek, które opiekowały się rannymi powstańcami w gostyńskim szpitalu. Zorganizowano także dwie kuchnie społeczne: żołnierską i ludową (dla najbiedniejszych rodzin).
W roku jubileuszu 15-lecia PCK w Polsce członkowie zorgnizowali w Gostyniu dwa przedstawienia teatralne: "Chrapanie na rozkaz" - komedię Mieczysława Chrzanowskiego i "Teatr amatorski" według Michała Bałuckiego. Przedstawienia odegrano w sali Hotelu Polonia , a po nich odbyła się zabawa taneczna. Cały dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc powodzianom w Małopolsce (powódź zaczęła się od intensywnych opadów deszczu (dobowo ponad 50 mm) w dorzeczu górnej Wisły, straty oszacowano wówczas na 12 milionów dolarów, tj. równowartość 60,3 miliona przedwojennych złotych i na zakup sprzętu dla gostyńskich drużyn ratowniczych.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć