Aktualności

Gostyń w 1975 roku

Gostyń w 1975 roku zajmował 12,7 km² powierzchni, a liczył 14,7 tysiąca mieszkańców. Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej był wówczas Stanisław Sawicki, a naczelnikiem miasta Henryk Konarski.

Poza naczelnikiem miasta był także naczelnik gminy Gostyń, a funkcję tę pełnił Zbigniew Guderski, natomiast przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był Edmund Klupś. Powierzchnia gminy Gostyń w 1975 roku wynosiła 12,607 ha i należało do niej 20 wsi. Według stanu na dzień 25 czerwca 1975 roku gmina Gostyń liczyła 7065 mieszkańców. Na terenie gminy działało 7 państwowych gospodarstw rolnych, 2 spółdzielnie produkcyjne i 886 gospodarstw indywidualnych.

Poniżej gostyńskie zdjęcia z 1975 roku: siedziba Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego (dziś ulica Bojanowskiego), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy przy ówczenej ulicy Marchlewskiego (dziś ulica Wrocławska) oraz zbudowany w czynie społecznym pomnik na Górze Zamkowej.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć