Aktualności

Łzy wzruszenia i mnóstwo wspomnień, pamiątki przekazane rodzinie

11 grudnia ubiegłego roku zakończyliśmy poszukiwania rodziny Tadeusza Tomaszewskiego, który zginął w obozie koncentracyjnym w Neuengamme. Wszystko zakończyło się powodzeniem, odnaleźliśmy jego krewnych w Krotoszynie. Wczoraj nastąpiło oficjalne przekazanie pamiątek rodzinie.

W siedzibie krotoszyńskiego Muzeum, w obecności Burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka, Zastępcy Burmistrza Gostynia Grzegorza Skorupskiego,  Dyrekora Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie Piotra Mikołajczyka,  Naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Jacka Kępy oraz zaproszonych gości przekazano pamiątki po Tadeuszu Tomaszewskim - ofierze obozu koncentracyjnego w Neuengamme. Aktu tego na ręce Pani Henryki Jędrzak - siostrzenicy Tadeusza Tomaszewskiego dokonała Pani Małgorzata Przybyła z Międzynarodowej Służby Poszukiwań (International Tracing Service – ITS). Wśród pamiątek znalazły się dokumenty, zdjęcia, portfel oraz sygnet, a ponadto akt zgonu wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bad Arolsen, gdzie mieści się siedziba Międzynarodowej Służby Poszukiwań.

Tadeusz Tomaszewski urodził się 18 października 1917 roku w Kromolicach, wówczas powiecie krotoszyńskim. Był synem Kaspra i Franciszki z domu Krysickiej. Będąc fryzjerem, w okresie okupacji pracował w zakładzie przejętym przez Niemca Alexandra Wessela przy Bahnhofstrasse 32 (Kolejowa) w Gostyniu. 23 października 1944 roku został aresztowany przez gestapo i trafił do obozu karno-śledczego w Żabikowie, tam nadano mu numer obozowy 20061. Po około miesięcznym pobycie został przertransportowany do obozu koncentracyjnego w Neuengamme, gdzie otrzymał numer 70483. Zmarł 2 marca 1945 roku.

Nadrzędnym celem ITS jest zwrot zagrabionych przedmiotów właścicielom lub ich bliskim. W wielu przypadkach jest bardzo trudno ustalić, czy żyją jeszcze ich bliscy, a jeśli tak, to w jakim kraju.

Międzynarodowa Służba Poszukiwań (International Tracing Service - ITS) jest centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz ocalałych osób. Z ponad 30 milionów dokumentów zgromadzonych w archiwum, osoby prześladowane oraz ich potomkowie otrzymują od ITS informacje dotyczące doznanych represji; osadzenia w obozach, robót przymusowych, a także informacje zawarte w dokumentach, powstałych po wojnie w ramach programu wsparcia ze strony aliantów. Archiwum stanowi jednocześnie podstawę do prowadzenia badań naukowych i edukacji. Aby w pełni sprostać powierzonym zadaniom, ITS korzysta z międzynarodowej współpracy z miejscami pamięci, archiwami i innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe.
ITS upamiętnia ofiary holocaustu i nazistowskich zbrodni oraz wnosi trwały wkład w kulturę pamięci. Od 2013r. oryginalne dokumenty archiwum zostały wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata". Nadzór nad Międzynarodową Służbą Poszukiwań (ITS) sprawuje Międzynarodowa Komisja, składająca się z przedstawicieli jedenastu państw: Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Izraela, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Działalność ITS w całości finansowana jest z budżetu Rzecznika Rządu ds. Kultury i Mediów (BKM). Partnerem instytucjonalnym ITS jest obecnie Niemieckie Archiwum Federalne (Bundesarchiv).

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które bardzo pomogły nam w poszukiwaniach rodziny Tadeusza Tomaszewskiego: Izabeli Skorzybót (Życie Gostynia), Dariuszowi Wujkowi (telewizjagostyn.pl), Elżbiecie Sierszulskiej (Gazeta ABC), Jackowi Marciniakowi (Radio Poznań), Aldonie Bryckiej-Jaskierskiej (Radio Elka), Dorocie Kretkowskiej i Robertowi Czubowi. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Izabeli Pługowskiej (sołtys Osusza), za jej zapał, cierpliwość, entuzjazm. Ponadto wszystkim informatorom, internautom, także tym anonimowym, za pomoc poszukiwawczą - wielkie dzięki, każda przekazana informacja była na "wagę złota". Nie możemy tutaj pominąć Adama Kajczyka, który był najwierniejszym towarzyszem naszych działań oraz wszystkich, którzy nas dopingowali i trzymali kciuki, aby poszukiwania zakończyły się sukcesem. Podziękowania kierujemy także do Krzysztofa Matyśkiewicza za pomoc logistyczną.

Za organizację spotkania w Muzuem w Krotoszynie dziękujemy Jackowi Kępie (Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie), Piotrowi Mikołajczykowi (Dyrekor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie) i Tadeuszowi Ciesiółce (kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie) oraz Sebastianowi Pośpiechowi ("Rzecz Krotoszyńska").

Pani Henryce Jędrzak dziękujemy za miłe spotkanie w rodzinnym gronie.

Przebieg poszukiwań: link 1, link 2, link 3.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)   Foto: Mariusz Sobecki

 


Wróć