Aktualności

Harcerska wycieczka do Jeżewa (1930 r.)

W 1930 roku druhowie z 3. Gostyńskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego wybrali się na wycieczkę do Jeżewa. Na jednym ze zdjęć jest ksiądz Jan Dziegiecki - proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie.

Jan Dziegiecki urodził się 16 października 1887 roku w Poznaniu, święceni kapłańskie przyjął 11 lutego 1912 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął w Kaźmierzu, gdzie od 1 marca 1912 roku do 31 marca 1914 roku był wikariuszem, potem od 1 kwietnia 1914 roku  do kwietnia 1920 roku posługiwał w Borku. Następnie objął wikariat w parafii św. Małgorzaty w Gostyniu, skąd trafił do Leszna do parafii św. Mikołaja. W 1925 roku został proboszczem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie. 7 października 1941 roku został aresztowany przez Niemców i przewieziony do Fortu VII w Poznaniu, skąd transportowano go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Stamtąd, całkowicie wycieńczony, przewieziony został w tzw. "transporcie inwalidów" do tzw. "zakładu eutanazji" Hartheim koło Linzu, gdzie został zamordowany w komorze gazowej. Od 1939 do 1945 roku w Hartheim zamordowano nieustaloną liczbę obywateli polskich, w szczególności chorych i niezdolnych do pracy więźniów obozów koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen, Gusen i innych.

Zdjęcia z wycieczki gostyńskich harcerzy do Jeżewa powiększyły zbiór z serii "Gostyń do 1945".

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)Wróć