Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.gaso-gostyn.pl

Właścicielami strony internetowej www.gaso-gostyn.pl są Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.

Strona internetowa www.gaso-gostyn.pl jest administrowana przez Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego.

Portal www.gaso-gostyn.pl jest stroną prywatną, niekomercyjną , wszystkie koszty z nią związane ponoszą właściciele , czyli Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.

Strona internetowa www.gaso-gostyn.pl jest portalem o charakterze historyczno-informacyjnym, a także ukazującym i promującym Gostyń i okolice.

Strona www.gaso-gostyn.pl jest "fotograficzną encyklopedią".

Treść i materiały publikowane na portalu można kopiować i przechowywać , a także drukować tylko i wyłącznie na użytek prywatny.

Korzystanie z serwisu www.gaso-gostyn.pl jest bezpłatne.

Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów do innych celów niż prywatne, znajdujących się na stronie www.gaso-gostyn.pl jest możliwe tylko za zgodą pisemną właścicieli, czyli Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy portalu, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na portal treści niezgodnej z regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

Przekazanie informacji oraz materiałów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w ramach www.gaso-gostyn.pl oraz współpracujących instytucji.

Portal www.gaso-gostyn.pl nie propaguje idei nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych i totalitarnych ani jakichkolwiek innych, jakimikolwiek by nie były. Nie wyraża również naszych poglądów i przekonań, a materiały ukazane mają charakter historyczny, edukacyjny.

NIE PROPAGUJEMY IDEI SZKODZACYCH LUDZIOM I LUDZKOŚCI, TYM SAMYM NIE NARUSZAMY TREŚCI LITERY ORAZ DUCHA USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997R., KODEKS KARNY ART. 256 WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI I OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH TEN ASPEKT.

 

 

Adres do korespondencji :

Maciej Gaszek
ul. Podleśna 2
63-800 Gostyń
tel. 500-023-872
e-mail: gaso@gaso-gostyn.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2012 roku.

                                                           Maciej Gaszek  Mariusz Sobecki