Aktualności

Z lat 30. XX wieku

Dzisiaj prezentujemy kolejne fotografie z lat 30. ubiegłego wieku. Na pierwszym zdjęciu pracownicy firmy Fagopin - Fabryki Wyrobów Drzewnych w Gostyniu. Nazwa zakładu utworzona została od pierwszych sylab łacińskich nazw drzew: fagus (buk) i pinus (sosna).

Drugie zdjęcie przedstawia pochód na zlocie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Gostyniu. 5 czerwca 1932 roku odbyły się obchody 30-lecia istnienia tego stowarzyszenia połączone ze zlotem okręgu gostyńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki stowarzyszeń i delegacji na Placu Karola Marcinkowskiego przed Hotelem Francuskim Kaliksta Jankiewicza. Po uformowaniu pochodu uczestnicy udali się do kościoła farnego na mszę świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Kazimierz Szreybrowski (proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty). Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ksiądz Stanisław Szymański (w latach 1928-1933 nauczyciel religii w gostyńskim Gimnazjum). Z kościoła pochód wyruszył do Strzelnicy, a wyznaczone delegacje złożyły kwiaty i wieńce na grobach powstańców i księdza Emila Jackowskiego - założyciela Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Gostyniu. W Strzelnicy odbyło się jubileuszowe zebranie, które zagaił ksiądz Edmund Rossa, powołując do prezydium honorowego na przewodniczącego księdza proboszcza Jana Ludwiczaka z Domachowa. Po powitaniu gości słowo wstępne wygłosił Dmochowski - komendant Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu. Sprawozdanie z 30. lat działalności odczytał prezes Zieliński, a po nim w krótkim przemówieniu wystąpił ksiądz Edmund Rossa - patron młodzieży gostyńskiej. Dyplomy za pracę włożoną w rozwój stowarzyszenia otrzymali: ksiądz dyrektor Franciszek Olejniczak, ksiądz kanonik Kazimierz Szreybrowski, dyrektor Powiatowej Kasy Chorych Hipolit Niestrawski i Jan Borowicz. Szczególnym dyplomem wykonanym przez profesora Władysława Kołomłockiego z gostyńskiego Gimnazjum uhonorowano patrona księdza Edmunda Rossę. Na zakończenie odśpiewano "Boże coś Polskę". Po części oficjalnej uczestnicy zjedli obiad żołnierski, a po nim rozpoczęła się część zlotowa Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Po koncercie, popisach druhów, tworzeniu piramid odbył się bieg kolarski na dystansie 11 kilometrów i konkurs strzelecki. O godzinie 21 nastąpił wymarsz ze Strzelnicy pod Pomnik Serca Jezusowego, gdzie odśpiewano pieśń "Wszystkie nasze dzienne sprawy". Natomiast o godzinie 21.30 w sali Hotelu Polonia Władysława Jezierskiego odbyła się zabawa taneczna, z której dochód przeznaczono na działalność gostyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.

Trzecie zdjęcie przedstawia uczestniczki Zlotu Okręgowego Stowarzyszenia Młodych Polek, który miał miejsce w Gostyniu 29 czerwca 1927 roku. Fotografia wykonana została przed Strzelnicą. Stowarzyszenia Młodych Polek, które pod hasłem "Bóg i Ojczyzna", skupiały w swoich szeregach młodzież żeńską pozaszkolną, by ją wychowywać na dobre Polki i katoliczki. SMP było w powiecie gostyńskim około 20, prawie w każdej parafii, a liczba członkiń wówczas przekraczała tysiąc. Utworzono lokalny komitet z księdzem kanonikiem Kazimierzem Szreybrowskim na czele, a Zlot Okręgowy Stowarzyszenia Młodych Polek w Gostyniu połączono z wystawą robótek ręcznych.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

Wróć