Aktualności

XI Zjazd Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce na Świętej Górze w Gostyniu (1932 r.)

XI Zjazd Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce odbył się na Świętej Górze w Gostyniu. 4 lipca 1932 roku na uroczystość przybyli delegaci z całej Polski, reprezentowanych było 120 gimnazjów i seminariów nauczycielskich z takich miast jak Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań, Wilno, Katowice, Lublin, Tarnów, Baranowicze, Radom, Wejherowo, Pińsk, Łuck i innych miejscowości. Po raz pierwszy w dziejach Gostynia sodaliści zebrali się u stóp Matki Boskiej Świętogórskiej.

Poza ogólnymi sprawami, głównym tematem zjazdu była organizacja pracy charytatywnej w szkołach średnich. Dyskusje w tym kierunku rozwijały się na podstawie wygłoszonych referatów. Prelegentami byli: Andrzej Ruszkowski (prefekt Sodalicji Mariańskiej w Warszawie) - "Istota miłosierdzia chcrześcijańskiego", Zbigniew Kukulski (Sodalicja Akademicka w Warszawie) - "O organizacjach charytatywnych", Zygmunt Kissowski (prefekt Sodalicji Mariańskiej w Poznaniu) - "Sodalis w życiu akademickim", Wacław Pielarski z Dziedzic - "Apostolstwo sodalisa nauczyciela", ksiądz Romuald Moskała z Krakowa - "Nowe typy sodalicji mariańskich inteligentnej młodzieży męskiej" i profesor Kazimierz Zieliński (Sodalicja Mariańskia w Krakowie - "Modlitwa przebłagalna jako wyraz prawdziwej miłości ojczyzny". Zebrania plenarne oraz posiedzenia poszczególnych sekcji zjazdowych odbywały się w budynku klasztornym, tam też na okres zjazdu nocleg znaleźli wszyscy księża moderatorzy oraz uczniowie-delegaci. Około dwudziestu sodalistów na nocleg przyjęli mieszkańcy Gostynia.

Zjazd zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Kardynał Prymas August Hlond, którego w imieniu władz rządowych powitał starosta gostyński Juliusz Wolfarth. Prymas odprawił mszę świętą przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej i udzielił wszystkim uczestnikom zjazdu komunii świętej. W swoim przemówieniu do sodalistów podkreślił obowiązek dążenia wszelkimi siłami do prawdziwej, a nawey heroicznej doskonałości, żeby z szeregów sodalicyjnych wyszły nowe zastępy świętych polskich. Klika godzin uczestnivcy zjazdu spędzili w Gimnazjum w Gostyniu, biorąc udział w raucie wydanym przez miejscową Sodalicję Pań i Panów. Obrady zakończyły się 6 lipca 1932 roku błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu oraz odśpiewaniem hymnu "Magnificat", "Pod Twoją obronę" i "Boże coś Polskę".

Poszczególne punkty zjazdu uświetnił śpiewem chór klasztorny. Na powitanie Księdza Prymasa odśpiewano "Ecce sacerdos", w czasie mszy świętej celebrowanej przez Księdza Kardynała "Panie, Panie zmiłuj się nad nami" Moniuszki, a kwartet smyczkowy w składzie dr Babiak, Mrozek, Bobczyński i Namysł wykonał "Na Gloria Credo" Haydna. Ponadto artyści wykonali: "W miłości serca" Moniuszki, dwie cześci mszy Mozarta "Sanctus" i "Benedictus" oraz "Regina Polonia" Engelhorta.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

Wróć