Aktualności

Wykład „Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku”

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu zapraszają na wykład dr. hab. Artura Jazdona „Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku”. Odbędzie się on w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 257.

Projekt Dziedzictwo Wielkopolski ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Dr hab. Artur Jazdon ukończył studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM (1979) oraz studia podyplomowe na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1981). W 1988 roku uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego, w 1989 roku doktorat z nauk filologicznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Uniwersytet Wrocławski). W 2013 roku obronił pracę habilitacyjną z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatolgia (Uniwersytet Śląski). Od 1979 roku jest pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej, początkowo na etacie naukowo-badawczym (do 1982 roku jako starszy bibliotekarz, następnie kustosz w służbie bibliotecznej), od 1984 roku wicedyrektor i dyrektor w latach 1992-2017, obecnie w Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Odbył staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych (m.in. Warszawa, Kraków, Brno, Berlin, Bayreuth, Leeds, Ryga). Prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej UAM, później w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych (od 2001 roku). Autor 7 książek i ponad 120 artykułów z zakresów: historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa; historii bibliotek; bibliotekarstwa; organizacji i zarządzania bibliotek; polityki kadrowej w bibliotekach; finansowania nauki i bibliotek; komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Źródło: Muzeum w Gostyniu

 

Wróć