Aktualności

Wincenty Dabiński - pierwszy polski starosta powiatu gostyńskiego.

2 stycznia 1919 roku Wincenty Dabiński został mianowany pierwszym polskim starostą powiatu gostyńskiego. Przedstawiamy kilka zdjęć starosty Dabińskiego, także z żoną Marią, znaną działaczką Stowarzyszenia Czytelni dla Kobiet ( "Gostyń do 1945" ). Zachęcamy do lektury życiorysu Wincentego Dabińskiego, którego autorem jest Robert Czub - dyrektor Muzeum w Gostyniu.

Dabiński Wincenty (1863-1936)

Urodził się w roku 1863 w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej, jako syn Wojciecha i Michaliny z domu Borowicz. Po ukończeniu miejscowej szkoły elementarnej uczęszczał do gimnazjum w Śremie. Po zakończeniu nauki przez kilka lat pracował w pruskim sądownictwie, jako sekretarz sądowy. Na znak protestu przeciw prześladowaniu Polaków złożył wymówienie z pracy i nabył w Gostyniu browar oraz cegielnię. Szybko stał się znanym i cenionym działaczem społeczno-politycznym. Prezesował tutejszemu Towarzystwu Przemysłowców i Rzemieślników, był radnym miejskim, a w latach 1907-1914 piastował funkcję prezesa rady nadzorczej Banku Pożyczkowego w Gostyniu. 11 listopada 1918 roku stanął na czele Wydziału Wykonawczego Rady Robotniczo-Żołnierskiej – połączonych Rad: Żołnierskiej i Robotniczej. W dniu 8 grudnia na pierwszym oficjalnym zebraniu Powiatowej Rady Ludowej w Gostyniu powierzono mu funkcję komisarza administracji ogólnej. W tym czasie pełnił on równocześnie obowiązki decernenta (polskiego nadzorcy) przy niemieckim landracie dr. Richardzie Lucke. Po przejęciu władzy w Gostyniu z rąk pruskich w dniu 2 stycznia 1919 roku mianowany został pierwszym polskim starostą powiatu gostyńskiego. Urząd ten piastował nieprzerwanie do 24 lutego 1929 roku. Z końcem roku 1918 sprzedał cegielnię i browar, poświęcając się całkowicie działalności społeczno-politycznej. Był między innymi współzałożycielem (obok Stanisława Czernika) czasopisma regionalnego „Ziemia Gostyńska”, które ukazywało się w roku 1926. Pełnił tam obowiązki redaktora odpowiedzialnego. Zmarł 19 czerwca 1936 roku w Gostyniu i tutaj też został pochowany.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki ( GaSo )

 

Wróć