Aktualności

"Urodzinowe" zdjęcie nr 5

Dzisiaj zdjęcie zniszczonego gmachu gimnazjum zrobione krótko o po odzyskaniu niepodległości. Wybudowany w latach 1922 -1924  z inicjatywy ks. Franciszka Olejniczaka był w okresie międzywojennym dumą i chlubą mieszkańców naszego miasta. Niestety wycofujące się w styczniu 1945 wojska niemieckie przygotowały do zniszczenia kilka ważnych z militarnego punktu widzenia obiektów.

W dniu 21 stycznia w gmachu gimnazjum zakwaterowany został specjalny oddział, którego zadaniem miało być zniszczenie cukrowni, huty szkła, klasztoru na Świętej Górze i filii zakładów Union Zeiss-Werke. W nocy z 21 na 22 stycznia 1945 roku z nieznanych przyczyn doszło do eksplozji zgromadzonych w budynku przedwojennego gimnazjum materiałów wybuchowych (hiistorycy, autorzy różnych publikacji, artykułów podawali różne przyczyny wybuchu, jesteśmy na tropie sensacyjnego odkrycia dotyczącego zniszczenia budynku gimnazjum, szczegóły może uda się poznać w tym roku). Efektem eksplozji były poważne uszkodzenia gmachu.

Jako ciekawostkę można podać listę strat poniesionych przez Wehrmacht w tym wydarzeniu. Zawiera ona 4 nazwiska:

- gefrajter Fritz Halek, jednostka 946 Geh Ndl. Rdf. Le. E.A. Bttr. 6 (zmarł 21 stycznia 1945 roku w wyniku eksplozji)

- gefrajter Josef Hubert Borys (zmarł 22 stycznia 1945 roku w wyniku eksplozji)

- gefrajter Herbert Steiner, jednostka 902 Geb. Stab Werferl. N.u.A. Bttr. (zmarł 22 stycznia 1945 roku, przyczyny śmierci nie podano)

- gefrajter Paul Karl Friedrich Urban (zmarł 22 stycznia 1945 roku, przyczyna śmierci - „wypadek”)

Być może ofiarą eksplozji był też porucznik Kurt Zanner – jednostka 649-1./I.E.B. 15 mot. Zmarł on 23 stycznia 1945 roku. Powodu zgonu nie podano. Niewykluczone jednak, że zmarł na skutek ran odniesionych podczas eksplozji.

Wszystkich pochowano na cmentarzu ewangelickim przy obecnej ulicy Parkowej.

Podziękowania dla Adama Kajczyka za pomoc w pozyskiwaniu informacji dotyczących okupacyjnej historii Gostynia.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć