Aktualności

Tysiąc pięćsetna rocznica śmierci św. Augustyna

4 stycznia 1931 roku w sali Jezierskiego Liga Katolicka w Gostyniu zorganizowała akademię ku czci tysiąc pięcsetnej śmierci św. Augustyna. Aureliusz Augustyn z Hippony (łac. Aurelius Augustinus) urodził się 13 listopada 354 roku  w Tagaście, a zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie. Był filozofem, teologiem, organizatorem życia kościelnego, świętym Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, jeden z ojców i doktorów Kościoła.

Znany był jako doctor gratiae (doktor łaski). Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego wczesne pisma (zanim się nawrócił z manicheizmu na katolicyzm) miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina. Słowo wstępne podczas akademii wygłosił ks. dziekan Szreybrowski, a wykład o św. Augustynie poprowadził ks. prałat dr Rolewski - rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu. Solo skrzypcowe "Reverie" odegrał Cz. Bobczyński, a "Śmierć św. Moniki" - wyjątek z "Wyznań" św. Augustyna wyrecytował ks. Tomaszewski. Na zakończenie uroczystości chór kościelny odśpiewał "Angus Dei" Schuberta.
Poniżej prezentujemy afisz zachęcający gostynian do udziału w akademii ku czci tysiąc pięćsetnej śmierci św. Augustyna.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć