Aktualności

Sztandar dla Hufca ZHP w Gostyniu

4 czerwca 1967 roku odbyła się na gostyńskim rynku uroczystość wręczenia sztandaru Hufcowi ZHP w Gostyniu. Przekazania sztandaru harcerzom dokonał I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Gostyniu - Jan Ławniczak ( zdjęcia - zakładka "Gostyń po 1945" ).

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki ( GaSo )

 

Wróć