Aktualności

"Skóry"

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego w Gostyniu, zwana potocznie "skórami" powstała 11 czerwca 1945 roku. W tym dniu odbyło się pierwsze organizacyjne Walne Zgromadzenie, na którym przyjęto Statut Spółdzielni.

Pierwszą działalnością SPPS było organizowanie i prowadzenie działalności handlowej na rzecz swoich członków, którzy prowadzili swe zakłady rzemieślnicze w zakresie branży szewsko-rymarskiej. 11 kwietnia 1946 roku Sąd Okręgowy w Lesznie po zapoznaniu się z aktami postanowił wpisać spółdzielnię do rejestru sądowego pod numerem R.S.II/78.

Zakład dziś już nie istnieje, ale dzięki zachowanym zdjęciom i wspomnieniom możemy poznać ten gostyński zakład, którego wyroby znane były nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć