Aktualności

Prosimy o pomoc, od wielu lat poszukuje rodzinę...

Losy wielu mieszkańców Polski, a w tym także tych z Gostynia, na skutek działań wojennych w latach 1939-1945 często są tragiczne. Niektórzy zginęli na froncie, inni zostali wysiedleni, wielu trafiło do obozów koncentracyjnych. Trwająca 6 lat wojna przyniosła ogromne straty gospodarcze oraz społeczne. Od zakończenia działań wojennych minęło 75 lat, a do dziś rodziny szukają swoich krewnych, których II wojna światowa rozdzieliła. I tak jest w tym przypadku, który poniżej opisujemy.

Skontaktowała się z nami Barbara Skowrońska z Belgii prosząc o odszukanie krewnych (ich potomków), którzy przed wybuchem II wojny światowej mieszkali w Gostyniu, a dokładniej rodziny jej dziadka Mariana Skowrońskiego. Marian urodził się 20 listopada 1923 roku w Kuklinowie, był synem robotnika Michała i Józefy z domu Tórbańska (Michał zmarł w 1949 roku, a Józefa w 1971 roku, zostali pochowani na cmentarzu w Gostyniu). Marian miał siostrę Helenę urodzoną w Czeluścinie, która zmarła w 1944 roku i została pochowana na gostyńskim cmentarzu i dwóch braci: Bolesława i Czesława. Czesław urodził się 15 lipca 1922 roku w Czeluścinie, a Bolesław 3 lub 8 sierpnia 1927 roku w Gostyniu.

Rodzina Skowrońskich mieszkała przed wybuchem II wojny światowej w Gostyniu przy ulicy Leszczyńskiej 35 (niektóre źródła podają, że to mógł być dom z numerem 25). Bardziej prawdopodobne, że zamieszkiwali pod nr 35, co ustaliliśmy w Archiwum Państwowym w Lesznie na podstawie listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach z 2. połowy lat 20. XX wieku, na której widnieją imiona Michała i Józefy Skowrońskich. 14 maja 1941 roku Niemcy aresztowali w Gostyniu Mariana Skowrońskiego, trafił do obozu koncentracyjnego Buchenwald, gdzie nadano mu numer obozowy 1552. Jego dokumenty obozowe odnaleźliśmy w Arolsen Archives w Bad Arolsen. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie, Marian pojechał do Belgii i trafił do koszar wojskowych we Flawinne. W tych koszarach poznał swoją przyszłą żonę - Suzanne Denison, którą poślubił 3 stycznia 1948 roku. Mieli 4 dzieci, 3 synów (Maurice, Serge, Alain) i córkę Myriam. Barbara Skowrońska, która jest córką Serge, skontaktowała się z nami, abyśmy pomogli poszukać jej krewnych, Bolesława i Czesława albo ich potomków. Z informacji uzyskanych od Barbary wynika, że prawdopodobnie około 30 lat temu, dziadek Marian otrzymał zaproszenie na ślub do Polski od Krzysztofa. Może Krzysztof jest jest synem lub wnukiem jednego z braci Mariana, Czesława lub Bolesława? Marian Skowroński, dziadek Barbary zmarł w Belgii, w grudniu 2012 roku.
Mamy już kilka wskazówek, gdzie szukać dalej, sprawdzamy każdą informację. W poszukiwaniach rodziny pomaga Barbarze jej przyjaciółka Celina Niemaczek.
Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje o rodzinie Skowrońskich z Gostynia, a dokładniej o rodzeństwie Marina lub ich potomkach prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres gaso@gaso-gostyn.pl lub telefonicznie pod numerem 500 023 872 (Maciej Gaszek).

Poniżej zamieszczamy zdjęcie Mariana Skowrońskiego, jego kartę więźnia z obozu koncentracyjnego Buchenwald, akt ślubu z Suzanne Denison oraz zdjęcia domu, w którym prawdopodobnie mieszkała rodzina Skowrońskich.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć