Aktualności

PBT w Gostyniu

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 1957 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, utworzono Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Gostyniu. Siedziba firmy mieściła się przy ulicy Marchlewskiego 18 (obecnie Wrocławska) w Gostyniu.

Przedsiębiorstwo podlegało Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wojewódzkiemu Zarządowi Budownictwa Terenowego w Poznaniu jako jednostce nadrzędnej oraz Ministerstwu Budownictwa - Centralnemu Zarządowi Budownictwa Terenowego w Warszawie, jako władzy naczelnej. Dyrektorem PBT w Gostyniu został Stanisław Ciekański, jego zastępcą, a zarazem głównym inżynierem Władysław Gryczka,  stanowisko głównego księgowego objął Józef Jankowski. W roku założenia przedsiębiorstwa wykonano zlecenia na kwotę 15 milionów złotych, a stan majątkowy w 1957 roku przedstawiał się następująco: nieruchomość o powierzchni 3443 hektarów, częściowo zabudowana, położona w Gostyniu przy ulicy Granicznej 3 (w przyszłości pobudowano tam siedzibę zakładu, który przemianowano na Przedsiebiorstwo Budownictwa Rolniczego), fundusz statutowy wynosił 219 tysięcy złotych, a zapasy normatywne ponad milion złotych.

W latach 1957-58 przedsiębiorstwo dysponowało następującymi środkami transportu: samochód osobowy Warszawa, motocykl Jawa, 4 konie, 3 platformy ogumione, 1 wózek ręczny dwukołowy, przyczepę dłużycową, wózek jednokonny oraz 6 rowerów męskich Sport.

W 1959 roku na naradzie w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego podjęto wniosek o wybudowaniu szkoły w Siedliskach - Pomnika Tysiąclecia. Zespół Zjednoczenia przygotował dokumentacje techniczną, a miejscowa ludność zapewniła transport. Rok po podjęciu wniosku szkołę oddano do użytku, w czym swój udział mieli także pracownicy PBT w Gostyniu, przeznaczając na ten cel oprócz wniesionej pracy środki z funduszu zakładowego.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć