Aktualności

Pamiątka poświęcenia pomnika Serca Jezusowego

Dzisiaj prezentujemy pamiątkę z poświęcenia pomnika Serca Jezusowego, które odbyło się 29 lipca 1929 roku na gostyńskim Rynku. Na tytułowej stronie widnieje grafika autorstwa Lucjana Michałowskiego, który był projektantem tego pomnika.


Lucjan Michałowski urodził się 28 stycznia 1883 roku w Kórniku. Był synem Wincentego, właściciela niewielkiego folwarku i Antoniny z Menclewskich. Uczył się w gimnazjum w Trzemesznie i we Wschowie. W latach 1904-1908 studiował architekturę na Politechnice w Monachium. Jednocześnie uczęszczał na studium rysunku i aktu monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1910 roku zamieszkał w Poznaniu i rozpoczął pracę jako samodzielny architekt. Był członkiem Wydziału Technicznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1912 roku ożenił się z Heleną Haertle, z którą miał czterech synów: Przemysława, Bohdara, Stawosza i Kornela. Poprzez swego szwagra – Wincentego Dabińskiego (pierwszego polskiego starostę gostyńskiego) – związał się z Gostyniem. Bywał tutaj częstym gościem. Poświęcił się wyłącznie budownictwu sakralnemu. Budował i rozbudowywał kościoły, projektował wyposażenie wnętrz kościelnych oraz nagrobki. Do jego prac należą kościoły: na ulicy Głównej w Poznaniu, świętego Wawrzyńca w Gnieźnie, w Domachowie, Ludziskach, Murzynnie, Górze (k. Żnina), Rogowie, loggia przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Nadzorował odnowę zabytkowych kościołów na Zdzieżu w Borku Wlkp., a także Franciszkanów w Poznaniu. Był m.in. twórcą projektów pomników: Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Gostyniu (zniszczony w czasie okupacji), Wdzięczności w Poznaniu, Serca Jezusowego na rynku w Gostyniu (wzniesiony w roku 1929, a zniszczony w czasie okupacji), Królowej Korony Polskiej w Środzie. Głównymi budowlami publicznymi w Gostyniu autorstwa Lucjana Michałowkiego są ratusz, wzniesiony w latach 1910-1912 (na ogłoszony przez magistrat gostyński konkurs złożył cztery oferty, z których wybrano jedną) i gmach gimnazjum, oddany do użytku w roku 1924. Projektował tu także inne budynki, jak bank, czytelnię kobiet, dom parafialny, łazienki miejskie i szereg domów mieszkalnych. W Lesznie stworzył projekt przebudowy fasady kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja i hełmów wież. Dla Poznania wykonał projekt dzielnicy zamkowej, starego Bazaru i Odwachu. Równolegle z architekturą uprawiał działalność malarską. Od 1910 roku wystawiał swe prace w Poznaniu i Krakowie. Należał do Koła Artystów Wielkopolskich, na którego wystawie w 1914 roku pokazał swoje prace malarskie i architektoniczne. Wystawy zbiorowe prac malarskich Michałowskiego miały miejsce w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu w 1932, 1935 i 1938 roku. Pierwszym okres jego twórczości trwający do 1925 roku charakteryzował się różnorodnością tematyki. Malował krajobrazy, portrety, martwe natury, głównie w technice olejnej, wykonywał również rysunki piórem, często podkolorowane, o motywach architektonicznych. W późniejszym okresie jego twórczości dominowała akwarela, miękka kredka i węgiel. Lucjan Michałowski zmarł w Poznaniu, 24 grudnia 1943 roku.

Biogram - Muzeum w Gostyniu

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć