Aktualności

Odznaka „Powstańca Broni”

Dzisiaj prezentujemy odznakę „Powstańca Broni” Generalnego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Powstańców Wielkopolskich Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej nadaną Marianowi Guderskiemu. Orzymał ją w wieku 17 lat, potem jako ochotnik wstąpił do armii gen. Żeligowskiego, był ułanem i w 1920 roku walczył o Lwów. Zginął po Kutnem w 1939 roku, został pochowany w zbiorowej mogile żołnierskiej.

Serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Guderskiemu (syn Mariana) za udostępnienie pamiątki ze zbiorów rodzinnych.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć