Aktualności

Nowe ustalenia w sprawie poszukiwań rodziny Stanisława Sobczyka

Przeszukując dokumenty z Archiwum Państwowego w Kaliszu natrafiliśmy na urzędowe zgłoszenie urodzin dziecka. Teraz już wiemy kim byli rodzice Stanisława Sobczyka. Te ustalenia na pewno pomogą nam w dalszej pracy poszukiwawczej.

Z dokumentu wynika, że jego rodzicami byli Ignacy Sobczyk i Antonina Sobczyk z domu Boruszewska.

Poniżej tłumaczenie dokumentu. Zgłoszenie urzędowe urodzenia dziecka zostało wpisane do księgi w dawniejszym Urzędzie Stanu Cywlinego w Lubinii Małej.

Wilkowyja, dnia 7 kwietnia 1914 roku

W dniu dzisiejszym przed urzędnikiem Stanu Cywilnego stawił się osobiście Bartholomäus Boruszewski, zamieszkały w Łuszczanów, powiat Jarocin, wyznania katolickiego i oświadczył, że Antonina Sobczyk z domu Boruszewska, żona Ignacego Sobczyk, oboje katolickiej wiary, zamieszkali w Łuszczanowie, powiat Jarocin, w mieszkaniu jej męża w Łuszczanowie, w dniu 4 kwietnia 1914 o godzinie 9 po południu, urodziła syna.

Dziecku nadano imię Stanisław.

Zgłaszający oświadczył, że o przypadku narodzin dziecka sam się dowiedział.

Niniejszy akt został obecnym przeczytany, zatwierdzony i własnoręcznie podpisany przez

Bartholomus Boruszewski

Urządnik Stanu Cywilnego

Pamtke/Palutke

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

Wróć