Aktualności

Krobskie archiwalia

Na pierwszym zdjęciu Jan Dyba - posterunkowy Policji Państwowej w Krobi. Urodził się w 1888 roku w Dubinie (powiat rawicki). Syn Tomasza. Ukończył trzy klasy szkoły ludowej. Był żonaty, miał córkę. Do służby w Policji Państwowej został przyjęty 25 listopada 1920 roku i przydzielony do posterunku w Krobi, gdzie pełnił służbę śledczą.

Według opinii z 2 lipca 1937 roku był policjantem mało inteligentnym. Brakowało mu też energii i stanowczości, zaś wydajność jego pracy była mała. Zasłużył na ogólną opinię dostateczną. Komendant Wojewódzki Policji Państwowej województwa poznańskiego pismem z dnia 12 października 1934 roku do Komendy Głównej prosił o przeniesienie go do innego województwa, gdyż stanowi on: „element niepewny pod względem ideowym”, bowiem „członkowie rodziny są zdecydowanymi opozycjonistami i wywierają, względnie mogą wywierać wpływ”. Komendant Wojewódzki nie sprecyzował jednak, o co mu w istocie chodziło, w każdym razie Dyby nie przeniesiono. Jego losy we wrześniu 1939 roku są nieznane. Dostał się do niewoli radzieckiej i przebywał w obozie w Ostaszkowie, skąd do rodziny nadesłał kartkę pocztową. Jego pobyt w tym obozie potwierdził Jan Kałek, posterunkowy z Gostynia, w liście do rodziny. Został wywieziony z obozu na podstawie listy NKWD nr 05/5 poz. 5 z 5 kwietnia 1940 roku i zamordowany prawdopodobnie w budynku Zarządu Okręgowego NKWD w Kalininie (obecnie Twer).

Źródło: Muzeum w Gostyniu

Na kolejnych fotografiach pałac arcybiskupi (początek XX wieku) i mieszkania lekarzy weterynarii (lata 80. XX wieku).

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć