Aktualności

Koniec wakacji, czas na naukę

Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w 1984 roku w gostyńskiej "trójce" rozpoczęły się już w ... maju. Wtedy opracowano projekt oraganizacji pracy szkoły i przystąpiono do pisania planu dydaktyczno-wychowawczego placówki. W czasie wakacji wyremontowano kuchnię szkolną oraz wymalowano jedną z sal, do której przeniesiono bibliotekę.

1 września o godz.8.00 na boisku szkolnym zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, aby uczestniczyć w inauguracji nowego roku szkolnego. Zgromadzeni wysłuchali przemówienia ministra oświaty i wychowania Bolesława Farona, dyrektora szkoły i zaproszonych gości, a następnie obejrzeli częsć artystyczną. 

Głównym punktem spotkania było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, którego dokonał dyrektor w asyście przedstawicieli samorzadu uczniowskiego. 110 pierwszoklasistów złożyło ślubowanie, których podzielono na 4 klasy.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo

 

Wróć