Aktualności

Kochała dzieci i książki, im poświęciła swoje życie

Gabriela Wyzujak z domu Urbaniak urodziła się 6 marca 1938 roku w Piaskach. 1 kwietnia 1955 roku została przyjęta do pracy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyniu, od 1957 roku objęła funkcję kierownika Oddziału dla Dzieci, a od 1972 roku – Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Od początku interesowała się pracą  oświatową i czytelniczą z dziećmi i młodzieżą.

W latach 1975-1976 ukończyła Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Poznaniu, wiedzę fachową pogłębiała również na kursach bibliotekarskich  (kursy metodyki pracy z dziećmi i literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży). Nabyta wiedza i doświadczenie stanowiły podstawę jej osiągnięć w pracy czytelniczej, zawsze dążyła do uzyskania określonych celów czytelniczych. Rozbudzała wśród dzieci i młodzieży nowe zainteresowania uczestnicząc w procesie oświatowo-wychowawczym, dążyła do tego, aby Oddział dla Dzieci i Młodzieży mógł spełniać nie tylko rolę placówki wspomagającej szkołę w realizacji  jej programu, ale także zaspokajać  różnorodne potrzeby intelektualne, rozbudzać nowe zainteresowania i kształtować osobowość młodych czytelników. Wprowadziła do biblioteki wiele interesujących form popularyzujących książki i zachęcających dzieci do ich czytania. Należały do nich różnego rodzaju konkursy czytelnicze, które uatrakcyjniała własnymi  pomysłami. Przykładem jej inwencji  w tym zakresie był przeprowadzony w latach 1968-1969 konkurs czytelniczy pod hasłem „Piękno – radością życia”. Z licznych tematów tego konkursu wybrała  teatr lalek jako formę rozwijania zainteresowań artystycznych.  Zorganizowany przez Gabrielę Wyzujak dziecięcy teatr lalkowy wystawił kilka inscenizacji dla dzieci w wielu bibliotekach, punktach bibliotecznych i w Państwowym Domu Dziecka w Bodzewie. Pod jej kierunkiem dzieci wykonywały własnoręcznie lalki w ramach konkursu „Mój ulubiony bohater książkowy”, a wystawa lalek cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci, nauczycieli i rodziców. Przeprowadzała ciekawe imprezy czytelnicze, prowadziła systematycznie lekcje biblioteczne, wieczory baśni, prelekcje, pogadanki z autorami książek. Gabriela Wyzujak zmarła  22 maja 1983 roku w Warszawie, została pochowana na gostyńskim cmentarzu.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć