Aktualności

Kaplica i kościoły

Dzisiaj powiększyliśmy zbiory fotograficzne i prezentujemy zdjęcia kaplicy w Goli i kościołów w Borku oraz Kunowie. 

Ojciec Walenty Edward Potworowski (syn Tekli i Edwarda) tak napisał w swoich wspomnieniach: Rodzice moi Edward i Tekla Potworowscy rozbudowali kaplicę w Goli z okazji 25-lecia swego małżeństwa. W protokole jej poświęcenia 4 czerwca 1936 roku zaznaczono, że: „Na ceremonię tę przybyli, oprócz pp. fundatorów i ich domowników mieszkańcy Goli dworu i gminy, z Witoldowa oraz pani Maria Lossowowa z Grabonoga”. Pod protokołem widnieją podpisy: ks. Bronisław Siczyński, proboszcz w Gostyniu i administrator w Starym Gostyniu, który kaplicę poświęcił; Edward Potworowski tajnyszambelan Jego Świątobliwości; Tekla z Morawskich Edwardowa Potworowska; Seweryna Nowicka (dworska garderobiana); Maria Deręgowska (nauczycielka i wychowawczyni); Antoni Kościuszko (służący); Feliks Grabski (administrator majątku, zginął w Katyniu). W ten sposób ostatecznie zrealizowały się dążenia rodziców, aby kaplica służyła życiu religijnemu mieszkańców Goli i Witoldowa. Pamiętam, że w tej nowej kaplicy moja matka Tekla podczas mszy świętych i nabożeństw klęczała zawsze wraz z panią ochroniarką Zosią w nawie głównej wśród ludzi, a nie w lewej nawie, gdzie siadali pracownicy dworu i majątku.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć