Aktualności

Jubileusz filatelistów

25 października 1982 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Strzeleckiej odbyła się uroczystość 25-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Gostyniu. Wśród zaproszonych gości na jubileuszowe spotkanie byli wicewojewoda leszczyński a zarazem członek Zarządu PZF w Poznaniu Edmund Jankowski, zastępca naczelnika Miasta i Gminy w Gostyniu Olgierd Kurnatowski, przewodniczący Koła PZF w Rawiczu Stefan Skrzypek, dyrektor Domu Kultury w Gostyniu Bogdan Pentoś. 

Po powitaniu gości i filatelistów przewodniczący Jan Kempiak złożył sprawozdanie z działalności oraz przedstawił zebranym historię Koła PZF w Gostyniu, które zrzeszało wówczas 41 członków i prowdziło dwa koła młodzieżowe w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie okiekunem był Andrzej Zygmunt i w Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie opiekę sprawował Andrzdej Dudek. Gostyńskie Koło PZF otrzymało dyplom za owocną działalność filatelistyczną, ponadto z rąk członka Zarządu PZF w Poznaniu Edmunda Jankowskiego dyplomy dostali: Jan Kempiak, Eugeniusz Mischke, Lucjan Męczarski, Jerzy Held, Andrzej Zygmunt i Andrzej Dudek. Bogdan Pentoś - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gostyniu uhonorował dyplomami Helenę Portalską, Eugeniusza Mischke, Jerzego Helda, Krzysztofa Bayera, Bolesława Hoffmanna, Franciszka Nowaka i Stanisława Szymańskiego. 

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć