Aktualności

83 lata temu...

Dziś minęła 83. rocznica uruchomienia w Gostyniu pierwszego stałego kina dźwiękowego. Nosiło ono nazwę „Słońce”. Mieściło się w nowym budynku przy ówczesnej ulicy Dobramyśl (dziś jest to ulica Edmunda Bojanowskiego). Należy jednak nadmienić, iż pierwsze kino o nazwie "Słońce" w Gostyniu mieściło się w restauracji "Bomboniera", które w dniu otwarcia 14 stycznia 1933 roku zaprezentowało widzom film "Romans Królowej Piękności".

Dom Świetlica im. Józefa Piłsudskiego, czyli ... Kino "Słońce"
6 kwietnia 1935 roku w "Orędowniku Gostyńskim" ukazała się informacja o wybudowaniu w Gostyniu domu społecznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prawdopodobnie pomysłodawcą był Stanisław Kochowicz - gostyński kupiec i społecznik. Jako lokalizację budynku wybrano ulicę Dobramyśl (obecnie ulica Edmunda Bojanowskiego). Miała to być placówka kulturalna, która miała koncentrować całokształt akcji na polu kultury Związku Strzeleckiego. Wpłynęło kilka budowy domu, wybrano jednak projekt Stanisława Eitnera. A może koncepcję budynku stworzył poznański architekt Lucjan Michałowski (m.in. projektował pomnik Serca Jezusowego na Rynku w Gostyniu), gdyż w jego spuściźnie znalazł się rysunek z Gostynia przedstawiający charakterystyczny budynek późniejszego kina, jednak na zachowanych planach budowy widnieje nazwisko Jerzego Helda jako projektanta, a na rysunkach widnieje data 1935 roku. Być może ten ostatni naniósł poprawki do projektu Stanisława Eitnera. Patronat nad budową objął starosta powiatu gostyńskiego Juliusz Wolfarth, a w skład komitetu budowy weszli: Stanisław Gościniak – przewodniczący, Władysław Dymała – zastępca przewodniczącego, Józef Dolata – sekretarz, Ignacy Naskręt – skarbnik, Zdzisław Stabrawa – doradca prawny i Feliks Sopiński – referent prasowy. 5 czerwca 1935 roku wmurowano kamień węgielny pod wznoszony budynek, a pierwsze prace budowlane rozpoczęły się 20 czerwca. Otwarcie Domu Świetlicy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło zapewne z końcem roku 1935, gdyż już 3 stycznia następnego roku odbyło się w nim plenarne zebranie gostyńskiego oddziału Związku Strzeleckiego.
Trudno dociec, kiedy zapadła decyzja o przekształceniu budynku w kino. Być może wydarzyło się to podczas dorocznego walnego zebrania, które odbyło się 2 lutego 1936 roku, choć porządek obrad takiego punktu programu nie zawierał. Pierwsza wzmianka prasowa o zamiarze uruchomienia w świetlicy przy ul. Dobramyśl kina dźwiękowego pojawiła się w „Orędowniku Gostyńskim” z 25 marca 1936 roku. Nie podano źródła tej informacji, lecz odnotowano już nazwę – kino dźwiękowe „Słońce”.
1 kwietnia 1936 roku ukazało się oficjalne ogłoszenie informujące o otwarciu w Gostyniu stałego kina dźwiękowego "Słońce". Należy zatem uznać datę 3 kwietnia 1936 roku za dzień powstania gostyńskiego "Słońca". Pierwsza projekcja filmowa miała miejsce 4 kwietnia 1936 roku. Widzom zaproponowano film "Dla ciebie śpiwam", w rolach głównych z Janem Kiepurą i Martą Eggerth. Należy przypomnieć, iż kino gostyńskie kilka razy zmieniało nazwę. Od powstania do 1951 roku nosiło nazwę "Słońce", potem w latach 1951-2005 "Nysa", a od 2005 roku "Pod Kopułą".

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć