Aktualności

Historia zatoczyła koło - audycja radiowa z Gostynia (1938 r.)

Nawiązując do dzisiejszej audycji z Gostynia nadawanej przez Program 1 Polskiego Radia zapraszamy do zapoznania się z opisem ... audycji radiowej nadanej z naszego miasta 6 lutego 1938 roku.

Właśnie 6 lutego 1938 roku transmisja nadawana na całą Polskę odbyła się z Gostynia i zrealizowana była przez Polskie Radio, oddział w Poznaniu. Za audycję odpowiedzialny był prof. Pilarski. Audycja trwała 2 godziny (półtorej godziny do południa i popołudniowe półgodzinne wejście). Rozpoczęła się biciem zegara z wieży ratuszowej. Następnie odegrano z wieży hejnał na trąbkach w wykonaniu Dałkowskiego i Galusińskiego, którzy odegrali melodię, która rozbrzmiewa przy odsłanianiu Cudownego Obrazu Matki Boskiej na Świętej Górze. Później nadano reportaż prof. Kilarskiego, który opisał drogę do Gostynia, zwyczaje mieszkańców, wygląd miasta i okolicy oraz zamiłowanie mieszkańców do przeszłości.

tl_files/pliki/zdjecia/Gostyn do 1945/2/777.Ratusz w Gostyniu (1927 r.).jpg

Ratusz w Gostyniu

Kolejnym punktem był wykład Władysława Stachowskiego o historii Gostynia, patriotyzmie mieszkańców, dziejach powstań, które były ilustrowane dyskretną muzyką w wykonaniu prof. Marii Godlewskiej - nauczycielki muzyki i śpiewu z gostyńskiego Gimnazjum. Szambelanowa Tekla Potworowska z Goli przedstawiła referat pt. "Spółdzielczość Ziemi Gostyńskiej" (Kasyno Gostyńskie, Bank Spółdzielczy, Mleczarnia, Cukrownia, fabryka w Pudliszkach, stadniny koni w Szelejewie, Nieparcie, Pępowie, nasiennictwo w Goli, Gimnazjum w Gostyniu) jako pomniki wdzięczności za odzyskanie niepodległości.

tl_files/pliki/zdjecia/Okolice Gostynia/3/1068. Czerwiec 1939 r. - na tarasie palacu w Goli -Tekla z Morawskich Potworowska (1890-1941) - zona Edwarda Potworowskiego (1885-1939).jpg

Szambelanowa Tekla Potworowska z Goli

Słuchacze radiowi usłyszeli także bicie dzwonów z wieży farnej kościoła pw. św. Małgorzaty, a po nim wykład Marii Lossowowej z Grabonoga o akcji charytatywnej w powiecie, szpitalu św. Ducha, szpitalu Sióstr Miłosierdzia, Edmundzie Bojanowskim, rzeźbiarzu Walentym z Grabonoga oraz o siostrach Służebniczkach. Prof. Kilarskiego wygłosił referat o kościele na Świętej Górze i gostyńskiej farze. Wszystkie te występy nadawano z plebanii, po czym audycję przeniesiono do fary, gdzie zainstalowano 3 mikrofony: na ambonie, ołtarzu i chórze. Następnie rozpoczęła się transmisja mszy świętej dla dzieci szkół powszechnych w intencji polskich dzieci z całego świata, którą odprawił w otoczeniu ministrantów proboszcz Bronisław Siczyński. Młodzież szkolna śpiewała pieśni oraz odmawiała modlitwy kierowane z ambony przez księdza prefekta Józefa Soparta. Mszę świętą upiększyły dwie pieśni chóralne ku czci Matki Bożej w wykonaniu chóru farnego pod batutą Czesława Rybskiego. Po mszy świętej kazanie wygłosił ze studia w Poznaniu ks. prałat dr Aleksander Fajęcki i na tym kazaniu zakończono pierwszą część audycji.

tl_files/pliki/zdjecia/Obiekty sakralne/1/269. Kosciol farny w Gostyniu (poczatek XX wieku).jpg

Gostyńska fara

Druga część trwała od godziny 15.00 do 15.30. W zagrodzie wzorowej Wójczaka prof. Paweł Schulz (wykładowca historii i geografii w Gimnazjum) przeprowadził lekcje z klasą pierwszą na temat wartości mleka w gospodarstwie wielkopolskim, uczniowie zadawali pytania, na które odpowiadali rolnicy Wójczak i Zydorczyk oraz instruktor Kółek Rolniczych. Audycję zakończono pieśniami ludowymi w wykonaniu chóru gimnazjalnego pod kierownictwem Arkadiusza Skrzypczaka (wykładowca wychowania muzycznego i śpiewu w Gimnazjum) przy akompaniamencie gitarowym Stanisałwa Adamczyka - nauczyciela fizyki, chemii, a także dyrygenta szkolnego chóru. Słuchacze zapoznali się z takimi piosenkami, jak "Na poznańskiej ulicy", "Siedzi kruczek nad wodą", "Jakem jechał od Rawicza", "Prosto mego okieneczka", "Dawała mi pani matka" i "Pojmij ię Jasiu". Utwory zostały omówione przez uczennice z Gimnazjum: Boguszównę z klasy IV i Zofię Krawczykównę z klasy III.

 tl_files/pliki/inne/Zofia Krawczykowna.jpg

Zofia Krawczykówna (zdjęcie z 1932 r.)

Audycja była możliwa dzięki staraniu i zaangażowaniu starosty gostyńskiego Bolesława Bukowskiego i nadawana była na całą Polskę, czego dowodem były listy pochwalne wysłane do redakcji "Kroniki Gostyńskiej".

Opracowali: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

Wróć