Aktualności

GIK

GIK - Gostyński Informator Kulturalny wydawany był przez Powiatowy Dom Kultury. Zespoł redkacyjny tworzyli: Franciszek Glura (przewodniczący), Stefan Markowski (z-ca przewodniczącego, Stanisław Czajka (członek), Stanisław Michalak (członek), Irena Konieczna (sekretarka), Marian Sobkowiak (opracowanie techniczne) i Stanisław Sroka (projektant okładki).

Autorzy zapowiadają o różnych imprezach, które miały się wydarzyć na terenie powiatu gostyńskiego w listopadzie 1974 roku. Podzielili informator na nastęujące działy: imprezy kulturalno-oświatowe, imprezy sportowo-turystyczne, kina, muzeum i zabytki, narady, szkolenia i spotkania, rocznice.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć