Aktualności

Festiwal Młodych Instrumentalistów

W 1968 roku zrodziła się w Zakładowym Domu Kultury "Hutnik" inicjatywa zorganizowania przeglądu dla dzieci i młodzieży grającej na instrumentach muzycznych. Impreza nazwana Festiwalem Młodych Instrumentalistów znalazła żywy oddźwięk wśród gostyńskich dzieci i dlatego przyjęto ją jako stałą propozycję programową "Hutnika".

W piśmie z dnia 2 lutego 1968 roku, skierowanym do gostyńskich szkół przez Lechosława Majchrzaka - kierownika ZDK "Hutnik" i Jerzego Pietrulę - instruktora artystycznego czytamy:"W związku z przypadającem w br. rokiem upowszechniana muzyki Zakładowy Dom Kultury "Hutnik" organizuje Konkurs Młodych Instrumentalistów. Do konkursu zgłaszać się mogą dzieci i młodzież do lat 16 grająca na fortepianie, akordeonie, skrzypcach i mandolinie. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest przedstawić dwa dowolne utwory muzyczne (z nut i z pamięci). Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody (aparat fotograficzny, sprzęt sportowyi książki). W związku z powyższym zwracamy się z apelem do kierownictwa szkół o wytypowanie możliwe największej liczby kandydatów do konkursu i przesłanie nam do dnia 5 bm. ich wykazu. Znając zaangażowanie Kierownictwa i Grona Pedagogicznego Waszej Szkoły w sprawy upowszechniania kultury, liczymy na poparcie naszej Inicjatywy"

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć