Aktualności

Biblioteka w Kunowie

Od 1947 roku społeczną pracą oświatowo-czytelniczą w Punkcie Bibliotecznym w Kunowie zajmowała się Weronika Babczyszyn. Punkt mieścił się w prywatnym mieszkaniu, a księgozbiór liczył około 150 woluminów, który okresowo wymieniano w Powiatowej Bibliotece w Gostyniu. Korzystało wówczas z wypożyczalni 45 czytelników, których z biegiem lat przybywało.

Zorganizowano "Koło Miłośników Książki", a w ramach tego koła "Amatorskie Kółko Teatralne", które pod kierownictwem Weroniki Babczyszyn wystawiło kilak przedstawień teatralnych, m.in. "Karpaccy górale" Korzeniowskiego, "Grube ryby" Bałuckiego, "Rozdroże miłości" Zawieyskiego, "Grzech" Żeromskiego, "Ożenek" Gogola. Dochody uzyskane z przedstawień przeznaczono na zakup niektórych sprzętów dla Szkoły Podstawowej i świetlicy Kunowie, książek dla Biblioteki oraz na organizację wycieczek do teatru i kina. W organizacji pracy oświatowo-czytelniczej i amatorskiego ruchu teatralnego wiele pomocy uzyskano od Kazimierza Szułczyńskiego - kierownika szkoły. Przy bibliotece powstał także zespół Związku Młodzieży Wiejskiej, którego przewodniczącym był Stanisław Majchrzak.

W 1956 roku na mocy uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu, Kunowo otrzymało ryczałt oraz własny księgozbiór, który został zlokalizowany w świetlicy i na koniec roku liczył 194 woluminy. Oprócz księgozbioru własnego znajdowało się około 1500 książek wypożyczonych z Powiatowej Biblioteki w Gostyniu. Kierowniczką Biblioteki w Kunowie została Weronika Babczyszyn, która była również w tym czasie instruktorką Powiatowej Biblioteki w Gostyniu..

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

 

Wróć