Aktualności

Bardzo stare fotografie

Kolejne zdjęcia powiększyły zbiór z serii "Gostyń do 1945". Na pierwszej fotografii obóz III Drużyny Harcerskiej w Głogówku (1930 r.), wspólny obiad harcerzy przy obozowym stole z księdzem Stanisławem Szczerbińskimn ze Świetej Góry i księdzem Skórnickim z Krobi.

Ksiądz Stanisław Szczerbiec-Szczerbiński (1892-1974) był członkiem Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, wychowawcą w konwikcie dla młodzieży męskiej, wielkim przyjacielem harcerzy.

Na drugiej fotografii planty w Gostyniu w okresie międzywojennym (w okresie zaboru pruskiego Viehmarkt, potem Targowisko, w okresie okupacji niemieckiej Bismarckplatz, obecnie Plac Karola Marcinkowskiego). Na ostatniej fotografi z 3 maja 1929 roku pomnik Serca Jezusowego na gostyńskim Rynku.

Info: Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki (GaSo)

Wróć