Aktualności

Pępowo - grafika Paula Wallata

W czasie drugiej wojny światowej na terenie powiatu gostyńskiego była wydawana niemiecka gazeta „Gostinger Heimatbrief”. Było to czasopismo wydawane przez miejscową komórkę NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Partia ta, zwana potocznie nazistowską, sprawowała totalitarną władzę w III Rzeszy na czele z Adolfem Hitlerem.

Więcej...

Zdjęcia grupowe

Patrząc na pierwsze zdjęcie dzisiaj prezentowane nasuwa się myśl, że nie było smartfonów, internetu, a skrzyknęli się, aby się pobawić. A na kolejnych zdjęciach członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i uczniowie Gimnazjum Miejskiego.

Więcej...

Jubileusz proboszcza parafii starogostyńskiej

Dzień św. Rocha parafia w Starym Gostyniu zawsze obchodziła uroczyście.  18 sierpnia 1913  roku, w dniu odpustu, święto obchodzono podwójnie, gdyż właśnie w tym dniu ksiądz doktor Ludwik Sobkowski – proboszcz starogostyński, obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. 

Więcej...

Ukazał się 8. numer „Rocznika Gostyńskiego”

Można już nabyć 8. numer „Rocznika Gostyńskiego”. Ponownie wprowadzamy go do sprzedaży bez tradycyjnego spotkania promocyjnego. Najnowszy tom „Rocznika Gostyńskiego” zachowuje wszystkie podstawowe zasady wydawnicze znane z wcześniejszych numerów naszego periodyku. Przede wszystkim więc zawiera zbiór studiów, artykułów oraz szkiców poświęconych rozmaitym zagadnieniom z przeszłości regionu.

Więcej...

Kościół ewangelicki w Borku

Budowa kościoła ewangelickiego w Borku trwała ponad rok, a rozpoczęła się wmurowaniem kamienia 24 kwietnia 1854 roku. 10 listopada 1855 roku kościół został poświęcony przez naczelnego superintendenta księdza Cranza.

Więcej...

Krobskie archiwalia

Krobskie archiwalia: pocztówki, kościoły św. Idziego i św. Mikołaja, mapa powiatu krobskiego (1798 r.), ratusz, manifestcja patriotyczna.

Więcej...

Wykopki

Od 1 do 4 października 1975 roku młodzież z gostyńskiego Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w wykopkach na polach PGR-ów zarabiając łącznie 72 683 złotych (zdjęcia - zakładka "szkoły").

Więcej...

Sąd Rejonowy w Gostyniu

Z cyklu "nasze grafiki" - budynek Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Więcej...

Obiekty sportowe

Zdjęcia obiektów sportowych w Gostyniu (basen, stadion i tor kartingowy) - zakładka "sport".

Więcej...

Co tam panny gostyńskie porabiają?

Co tam panny gostyńskie porabiają ? - napisał na kartce pocztowej do Marii Niestrawskiej w Gostyniu Hipolit Niestrawski. Wysłał ją z Berlina 28 września 1907 roku, pełnił wówczas służbę wojskową w 1. Pułku Piechoty Gwardii Cesarstwa Niemieckiego w stopniu sierżanta jako kancelista (na zdjęciu stoi w pierwszym rzędzie, czwarty od lewej strony).

Więcej...

Stara Krobia

Zdjęcia ze Starej Krobi: dzieciniec letni ok. (1960 r.), zarząd Koła Gospodyń Wiejskich (lata 70. XX wieku), dożynki (1982 r.).

Więcej...

Żołnierz się żeni

Zezwoleniana na zawarcie związku małżeńskiego wystawione przez: Powiatową Komendę Uzupełnień w Gostyniu (8 października 1926 r.), dowództwo 15. Pułku Artylerii Polnej Wielkopolskiej w Bydgoszczy (17 października 1921 r.) i dowództwo 7. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu (15 marca 1922 r.).

Więcej...

Nowy pomnik

10 listopada 2000 roku, w przeddzień Święta Niepodległości, odsłonięto i poświęcono pomnik Serca Jezusowego. Inicjatorem odbudowy pomnika był Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Serca Jezusowego na gostyńskim Rynku.

Więcej...

Święta Góra

Świętogórskie archiwalia: kościół i klasztor księży filipinów, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej (zakładka "obiekty sakralne").

Więcej...

O higienie szkolnej w SP3

W 1987 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Czystości, Estetyki i Higieny Szkolnej. Członkowie PCK z „trójki” opracowali plan zadań, który został na apelu szkolnym podany do widomości wszystkim uczniom. W celu podniesienia estetyki klas, otoczenia oraz higieny osobistej uczniów ogłoszono współzawodnictwo międzyklasowe.

Więcej...