Aktualności

GIK

GIK - Gostyński Informator Kulturalny wydawany był przez Powiatowy Dom Kultury. Zespoł redkacyjny tworzyli: Franciszek Glura (przewodniczący), Stefan Markowski (z-ca przewodniczącego, Stanisław Czajka (członek), Stanisław Michalak (członek), Irena Konieczna (sekretarka), Marian Sobkowiak (opracowanie techniczne) i Stanisław Sroka (projektant okładki).

Więcej...

Wydarzyło się w Gostyniu

Zdjęcia z wydarzeń, które miały miejsce w XX wieku w Gostyniu (spotkanie bibliotekarzy, otwarcie Muzeum, Wojskowy Kurs Kierowców, pochód pierwszomajowy, dziecięcy bal przebierańców, zajęcia kółka fotograficznego).

Więcej...

"Za rok o tej samej porze"

9 grudnia 1996 roku w ramacah Wielkopolskiej Sceny Na Piętrze odbył się w Gostyńskim Ośrdoku Kultury "Hutnik" spektakl teatralny "Za rok o tej samej porze", w którym wystąpili Barbara Wrzesińska i Marek Barbasiewicz.

Więcej...

Harcerstwo

Gostyńscy harcerze na zdjęciach z XX wieku - zakładka "Gostyń po 1945".

Więcej...

Napisał list z Dachau do rodziny w Dusinie

Franciszek Lenarczyk urodził się 24 listopada 1921 roku w Dusinie. Po zawiązaniu się w 1940 roku w Gostyniu tajnej organizacji wojskowej „Czarny Legion” wstąpił w jej szeregi, aby walczyć z niemieckim okupantem. 14 maja 1941 roku został aresztowany przez policję, a po dwóch dniach został wywieziony do więzienia w Rawiczu.

Więcej...

„Harcerz”

„Harcerz” – jednodniówka wydana 16 września 1945 roku z okazji koncentracji hufca gostyńskiego (zakładka "dokumenty").

Więcej...

Dzień Dziecka

Zdjęcia z Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 (1984 r.) i w Przedszkolu nr 4 "Jarzębinka" (1999 r.).

Więcej...

Nowe zdjęcia na 100-lecie

Nowe zdjęcia na 100-lecie huty szkła w Gostyniu - folder "zakłady pracy".

Więcej...

Wycieczka na PeWuKę i do palmiarni

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki gostynian na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu w 1929 roku. Oprócz PeWuKi zwiedzający odwiedzili poznańską palmiarnię. Orgaznizatorem wycieczki było Towrzystwo Czytelni Kobiet w Gostyniu.

Więcej...

"Papierowe" archiwalia

Do zakładki "dokumenty" dokładamy: zaproszenie na wieczorek taneczny zorganizowany przez Powiatowy Zarząd Pszczeelarzy w Gostyniu, zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, świadectwo Prywatnej Szkoły Powszechnej III stopnia oraz pamiątkowy dyplom złożenia przyrzeczenia harceerskiego.

Więcej...

Działo się w Gostyniu

Kilka zdjęć z wydarzeń, które miały miejsce w XX wieku w Gostyniu (balik karnawałowy, wiec pierwszomajowy, plac zabaw, Powiatowa Komisja Poborowa, czyn społeczny, weryfikacja zespołów muzycznych).

Więcej...

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsca Pamięci Narodowej w Piaskach, Poniecu i Krobi - zdjęcia z lat 70. XX wieku (zakładka "okolice Gostynia").

Więcej...

Nasze miasto

Gostyń na zdjęciach z 1969 roku (Rynek, Powiatowy Dom Kultury im. Powstńców Wlkp., panorama miasta).

Więcej...

Sikorzyn, Domachowo i Pudliszki

Archiwalne fotografie z Sikorzyna, Domachowa i Pudliszek powiększyły zbiór z serii "okolice Gostynia".

Więcej...

Kto to jest?

Chcąc poszerzyć "fotogrficzną" historię Gostynia i okolicy zwacamy się do Państwa z prośbą o identyfikację poniżej zamieszczonych zdjęć. Do tej pory nie zostały zidentyfikowane osoby orz miejsce wykonania tych fotografii.

Więcej...