Aktualności

Bolek i Lolek w Gostyniu

Najpierw był Festiwal Filmów o Bolku i Lolku w Zakładowym Domu Kultury "Hutnik" w Gostyniu, a potem Przegląd Twórczości Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w tej samej placówce, którą przemianowano na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Hutnik".

Więcej...

PBT w Gostyniu

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 1957 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, utworzono Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Gostyniu. Siedziba firmy mieściła się przy ulicy Marchlewskiego 18 (obecnie Wrocławska) w Gostyniu.

Więcej...

Rynek i ulice w PRL-u

Rynek i gostyńskie ulice: Zamkowa i Powstańców Wlkp. w okresie PRL-u, takie zdjęcia powiększyły zbiór z serii "Gostyń po 1945".

Więcej...

"Gostyń z wysokości"

"Gostyń z wysokości" - nowe zdjęcia.

Więcej...

Nowe z ubiegłego wieku

Nowe zdjęcia z serii "Gostyń do 1945". Na pierwszej fotografii z 26 stycznia 1919 roku ranny w rękę powstaniec wielkopolski, 18-letni szeregowiec Michalak w sali gostyńskiego szpitala.

Więcej...

Obóz siatkarek gostyńskiej Kani

Zdjęcia z obozu siatkarek gostyńskiej Kani, który odbył się w 1988 roku w Karpaczu powiększyły zbiór z serii "sport".

Więcej...

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Pragnąc poszerzyć fotograficzną historię Ziemi Gostyńskiej zwracamy się do wszystkich z prośbą o udostępnianie archiwalnych fotografii. Przejrzyjcie swoje albumy, zapomniane koperty, szuflady z pamiątkami. Teraz w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy zmagamy się z pandemią koronawirusa, na pewno znajdziemy więcej czasu, aby przejrzeć domowe archiwa.

Więcej...

Biblioteka, bibliotekarki i goście

Archiwalne fotografie z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a potem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.

Więcej...

Mleczarze i hutnicy

Zdjęcia pracowników gostyńskich zakładów pracy: Spółdzielni Mleczarskiej i Wielkopolskiej Huty Szkła.

Więcej...

Odwiedziny absolwentów

Powrócili do szkolnych ławek, czyli odwiedziny absolwentów Szkoły Podstwowej nr 3 w Gostyniu (1976 r.).

Więcej...

Starsi i młodsi

Gostynianie na zdjęciach z XX wieku - zakładka "Gostyń po 1945".

Więcej...

Strażacy

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Ponieca (Zarząd i Komisja Rewizyjna - 1981 r.), Piasków (1953 r.) i Pogorzeli (Tydzień Ochrony Przeciwpożarowej - 1933 r.) - zakładka "okolice Gostynia".

Więcej...

Nowe "dokumenty"

Archiwalne "dokumenty": zaświadczenie obowiązkowej dostawy zwierząt rzeźnych, bilet autobusowy na trasie Gostyń-Poznań, bezpłatny bilet PKP na przewóz roweru, kwit na opłaconą składkę za ubezpieczenie od ognia i potwierdzenie wpłaty do Państwowego Funduszu Drogowego.

Więcej...

Trudno wprost uwierzyć, gdyż przed kilku dniami, tutaj na podwórzu bawiła się z nami

Trudno wprost uwierzyć, gdyż przed kilku dniami, tutaj na podwórzu bawiła się z nami. To fragment z apelu szkolnego, podczas którego wspominano Bolesławę Bogdańską - nauczycielkę wychowania fizycznego w Szkole Podstawowj nr 1 w Gostyniu.

Więcej...

Z okresu zaboru pruskiego

Zdjęcia Gostynia z okresu zaboru pruskiego (ulica Leszczyńska - biegła wówczas od Rynku do ulicy Kolejowej, budynek landratury i panorama miasta) - zakładka "Gostyń do 1945".

Więcej...