Aktualności

Zamek w Rokosowie

Zamek w Rokosowie został wybudowany w połowie XIX wieku według projektu architekta Friedricha Stüllera. Pierwszym właścicielem był hrabia Józef Mycielski, a nastepnie należał do rodziny Czartoryskich. Obenie w zamku mieści się siedziba Ośrodka Integracji Europejskiej. Zdjęcia - "okolice Gostynia".

Więcej...

Narada pracowników Cukrowni

W lutym 1985 roku odbyła się narada pracowników Cukrowni w Gostyniu z udziałem Dyrektora Przedsiębiorstwa "Cukrownie Leszczyńskie", Przewodniczącym Samorządu Pracowników Przedsiębiorstwa, Przewodniczącym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Gostyń oraz Sekretarzem Komitetu MG PZPR. Głównym tematem narady było omówienie i ocena uzyskanych wyników w kampanii cukrowniczej 1984/85 oraz plany remontów i produkcji na 1985 r.

Więcej...

Gostyń z wysokości

Nowe zdjęcia - "Gostyń z wysokości".

Więcej...

Nowe zdjęcia z serii "Gostyń do 1945"

Nowe zdjęcia z serii "Gostyń do 1945": widok na ulicę Klasztorną, gostyński rynek, Góra Zamkowa z pomnikiem Mikołaja Przedpełkowica, willa Schulza oraz dwie reklamy (Zakład Ogrodniczy St. Matyśkiewicz z 1931 r. i Pracownia Tapicerska Andrzejewski z 1932 r.).

Więcej...

XXX-lecie MO i SB

Dzisiejszego dnia dokładnie mija 39 lat jak w gostyńskiej "trójce" obchodzono święto MO i SB. 7 października 1974 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę VIII c i Młodzieżową Służbę Ruchu poświęcony 30. rocznicy powołania do życia MO i SB. Goszczono wówczas majora Borowicza i porucznika Lewandowskiego, na których ręce zostały złożone wiązanki kwiatów i życzenia dla wszystkich pracowników Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa ( zakładka "szkoły" ).

Więcej...

Gostyń z wysokości dawniej

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć wykonanych z dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu pod koniec lat 60. ubiegłego wieku - zakładka "Gostyń po 1945".

Więcej...

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyniu odchodzi na emeryturę

Rok szkolny 1979/1980 w Przedszkolu nr 4 w Gostyniu rozpoczął sie pożegnaniem, odchodzącej na emeryturę pierwszej dyrektor tej placówki Heleny Walczewskiej. Jej następczynią została Urszula Piecuch. W uroczystości wzięli udział: z-ca Inspektora Oświaty i Wychowania, dyrektor i pracownicy księgowości Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego oraz personel przedszkola ( "Gostyń po 1945" ).

Więcej...

Dzień Seniora w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Wczoraj seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w Gostyńskim Ośrodku Kultury "Hutnik", aby świętować Dzień Seniora. Nawiązując do tych uroczystości prezentujemy zdjęcia z Dnia Seniora, który odbył się w 1983 roku w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu ("Gostyń po 1945").

Więcej...

Nowe "stare dokumenty"

Zachęcamy do obejrzenia plików z serii "dokumenty": kartki żywnościowe, bilet miesięczny, legitymacja ławnika sądowego, list pochwalny nadany z okazji Wystawy Przemysłowo-Rzemieślniczo-Handlowej w Gostyniu z 1936 roku, dyplom uznania za długoletnią pracę, dowód osobisty (1939r.), a także świadectwo pokrycia knurem.

Więcej...

Uczniowe SP 1 w Gostyniu

Zakładka "szkoły" - kilka zdjęć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu.

Więcej...

"Gostyń do 1945" - nowe zdjęcia

Gostyńskie ulice: Św.Ducha (1913r.), Szeroka (1927r.), członkinie Polskiego Czerwonego Krzyża (1934r.) oraz pracownicy stolarni (1934r.) - zakladka "Gostyń do 1945".

Więcej...

Budowa kanalizacji przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego w Gostyniu

Zdjęcia z budowy kanalizacji przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego ( obecnie ul. Ks. Franciszka Olejniczaka ) w Gostyniu. Na fotografiach zobaczyć można mieszkańców, którzy wykonują prace ziemne przy swoich posesjach ("Gostyń po 1945").

Więcej...

Piaski na starej fotografii

Do zakładki "okolice Gostynia" dorzuciliśmy kilka starych zdjęć ukazujących Piaski. Na fotografiach zobaczyc można piaskowski rynek  zarówno z początku ubiegłego wieku jak i z okresu PRL-u, członków kursu motorowego Koła Ligi Przyjaciół Żółnierza przy marysińskim szpitalu, uczniów klasy V z 1954 roku oraz zdjęcie z uroczystej akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego - 6 maja 1935 r.

Więcej...

Orkiestra Dęta Cukrowni Gostyń

Zdjęcia z przemarszu Orkiestry Dętej Cukrowni Gostyń na pochód z okazji Święta Pracy - 1 MAJA 1979 r. ( folder "Gostyń po 1945" ).

Więcej...