Aktualności

XXX-lecie MO i SB

Dzisiejszego dnia dokładnie mija 39 lat jak w gostyńskiej "trójce" obchodzono święto MO i SB. 7 października 1974 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę VIII c i Młodzieżową Służbę Ruchu poświęcony 30. rocznicy powołania do życia MO i SB. Goszczono wówczas majora Borowicza i porucznika Lewandowskiego, na których ręce zostały złożone wiązanki kwiatów i życzenia dla wszystkich pracowników Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa ( zakładka "szkoły" ).

Więcej...

Gostyń z wysokości dawniej

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć wykonanych z dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu pod koniec lat 60. ubiegłego wieku - zakładka "Gostyń po 1945".

Więcej...

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyniu odchodzi na emeryturę

Rok szkolny 1979/1980 w Przedszkolu nr 4 w Gostyniu rozpoczął sie pożegnaniem, odchodzącej na emeryturę pierwszej dyrektor tej placówki Heleny Walczewskiej. Jej następczynią została Urszula Piecuch. W uroczystości wzięli udział: z-ca Inspektora Oświaty i Wychowania, dyrektor i pracownicy księgowości Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego oraz personel przedszkola ( "Gostyń po 1945" ).

Więcej...

Dzień Seniora w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Wczoraj seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w Gostyńskim Ośrodku Kultury "Hutnik", aby świętować Dzień Seniora. Nawiązując do tych uroczystości prezentujemy zdjęcia z Dnia Seniora, który odbył się w 1983 roku w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu ("Gostyń po 1945").

Więcej...

Nowe "stare dokumenty"

Zachęcamy do obejrzenia plików z serii "dokumenty": kartki żywnościowe, bilet miesięczny, legitymacja ławnika sądowego, list pochwalny nadany z okazji Wystawy Przemysłowo-Rzemieślniczo-Handlowej w Gostyniu z 1936 roku, dyplom uznania za długoletnią pracę, dowód osobisty (1939r.), a także świadectwo pokrycia knurem.

Więcej...

Uczniowe SP 1 w Gostyniu

Zakładka "szkoły" - kilka zdjęć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu.

Więcej...

"Gostyń do 1945" - nowe zdjęcia

Gostyńskie ulice: Św.Ducha (1913r.), Szeroka (1927r.), członkinie Polskiego Czerwonego Krzyża (1934r.) oraz pracownicy stolarni (1934r.) - zakladka "Gostyń do 1945".

Więcej...

Budowa kanalizacji przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego w Gostyniu

Zdjęcia z budowy kanalizacji przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego ( obecnie ul. Ks. Franciszka Olejniczaka ) w Gostyniu. Na fotografiach zobaczyć można mieszkańców, którzy wykonują prace ziemne przy swoich posesjach ("Gostyń po 1945").

Więcej...

Piaski na starej fotografii

Do zakładki "okolice Gostynia" dorzuciliśmy kilka starych zdjęć ukazujących Piaski. Na fotografiach zobaczyc można piaskowski rynek  zarówno z początku ubiegłego wieku jak i z okresu PRL-u, członków kursu motorowego Koła Ligi Przyjaciół Żółnierza przy marysińskim szpitalu, uczniów klasy V z 1954 roku oraz zdjęcie z uroczystej akademii ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego - 6 maja 1935 r.

Więcej...

Orkiestra Dęta Cukrowni Gostyń

Zdjęcia z przemarszu Orkiestry Dętej Cukrowni Gostyń na pochód z okazji Święta Pracy - 1 MAJA 1979 r. ( folder "Gostyń po 1945" ).

Więcej...

Bazylika Świętogórska.

W zakładce "obiekty sakralne" przedstawiamy kilka zdjęć Bazyliki na Świętej Górze oraz zaproszenie na poświęcenie organów ufundowanych na 30-Lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej (1959r.) oraz pamiątkę wydaną z okazji nadania tytułu Bazyliki (1971r.).

Więcej...

Uroczysta Sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy Gostyń dla uczczenia 35 rocznicy powstania PRL.

18 lipca 1979 roku w Zakładowym Domu Kultury "HUTNIK" odbyła się Uroczysta Sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy Gostyń dla uczczenia 35 rocznicy powstania PRL. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Narodowej, I sekretarz Komitetu MG PZPR w Gostyniu Stanisław Sawicki, a referat okolicznościowy wygłosił sekretaz PZPR Edward Klupś. Natomiast meldunek o czynach społecznych młodzieży gostyńskiej złożył Włodzimierz Nadolny. 

Więcej...

Turniej Piłki Siatkowej "PZU gwarantem bezpieczeństwa w sporcie"

W niedzielę 22 września w sali sportowej gostyńskiego LO rozegrany został towarzyski turniej piłki siatkowej Juniorów i Kadetów. Turniej pod hasłem: "PZU gwarantem bezpieczeństwa w sporcie" zorganizowany został dzięki sponsorowi głównemu PZU SA. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Gostyniu. 

Więcej...

Gostyń dawniej i dziś

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć z serii "Gostyń dawniej i dziś". Dokonaliśmy fotomontażu dawnych i dzisiaj wykonanych fotografii przedstawiających miejsca, budynki, które uległy na przestrzeni lat mniejszym lub większym zmianom.

Więcej...